O nas

Forum Energii to think tank, który w oparciu o dane i analizy tworzy fundamenty czystej, innowacyjnej, bezpiecznej i efektywnej energetyki.

Obserwujemy światowe trendy, analizujemy dane i zmiany w regulacjach. Dzielimy się wiedzą publikując nasze opracowania i wspierając dialog na temat przyszłości energetyki. Naszą misją jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych w 2020 i w 2030 r.

Forum Energii powstało w 2016 r. – wcześniej – od 2014 r. funkcjonowaliśmy jako Forum Analiz Energetycznych. Naszą motywacją do działania jest pasja i przekonanie, że zmiany w energetyce powinny przebiegać zgodnie ze światowymi trendami. Zajmujemy się elektroenergetyką, ciepłownictwem, europejskimi regulacjami energetyczno – klimatycznymi.  

Opracowujemy koncepcje jak Polska może w sposób efektywny kosztowo i sprawiedliwy społecznie przeprowadzić niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego. Wspieramy proces poprawy jakości powietrza w polskich miastach i eliminacji smogu.

Naszą działalność wspiera  Europejska Fundacja Klimatyczna 

Wizja

 • Polska spełnia cele energetyczno-klimatyczne w 2020 r. i 2030 r.

Kierunki strategiczne

 • Niezawodność systemu energetycznego Polski
 • Zmniejszenie wpływu sektora energii w tym ciepłownictwa na środowisko
 • Efektywność energetyczna i rola konsumenta

Nasze wartości

 • Wiedza - badamy międzynarodowe trendy w energetyce, analizujemy dane i opracowujemy wnioski dla naszego kraju.
 • Współpraca - łączymy różne perspektywy. Wspieramy dialog o transformacji energetyki. Promujemy planowanie długoterminowe.
 • Niezależność - nasze opinie i rekomendacje formułujemy na podstawie danych i wiedzy o rynku.

Zespół

 • Dr Joanna Maćkowiak-Pandera

  Prezes joanna.pandera@forum-energii.eu

  Specjalizuje się w europejskich regulacjach energetycznych i klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach transformacji energetycznej. Przez 3 lata była szefem projektu współpracy energetycznej w Europie wschodniej w berlińskim think tanku Agora Energiewende. W przeszłości pracowała jako dyrektor ds. rozwoju rynku w duńskim koncernie DONG Energy (obecnie Orsted). Podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za negocjacje klimatyczne i środowiskowe. Wcześniej również w Ministerstwie Środowiska była szefem zespołu, który przeprowadził w ramach Protokołu z Kioto pilotowe transakcje sprzedaży jednostek AAU rządom Irlandii i Hiszpanii, dzięki którym Polska zarobiła ponad 500 mln złotych na realizację niskoemisyjnych inwestycji. Zajmowała się także negocjacjami klimatycznymi (konferencja ONZ COP 14 w Poznaniu) jako współpracownik Prof. Nowickiego, Ministra Środowiska i Prezydenta COP14 w Poznaniu. Autorka i współautorka wielu publikacji w zakresie energetyki, rynków energii i modernizacji energetyki. Doktorat w zakresie nauk środowiskowych. Studiowała i pracowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Kilonii i Poczdamie. Laureatka kilku międzynarodowych stypendiów (Erasmus, KAS, DBU, MMF).

 • Andrzej Rubczyński

  Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa andrzej.rubczynski@forum-energii.eu

  Manager branży energetycznej z wieloletnią praktyką w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, m.in. w PGNIG TERMIKA, Vattenfall i GIE – Ansaldo. W początkowym okresie swojej kariery zawodowej piastował funkcje operacyjne, by następnie podjąć się kierowania działalnością inwestycyjną. Miniona dekada to okres związany z wykonywaniem analiz fundamentalnych dla rynku energii oraz makrootoczenia sektora energetyki, a także z tworzeniem strategii rozwoju i długoterminowych planów inwestycyjnych macierzystej firmy. Wiedza ekspercka z zakresu rynków energii i ciepła oraz legislacji sektorowej pozwala mu na aktywne uczestnictwo w działalności organizacji branżowych nakierowanych na tworzenie koncepcji rozwoju nowoczesnej energetyki krajowej.

 • Aleksandra Przygoda

  Dyrektor Zarządzająca aleksandra.przygoda@forum-energii.eu

  Ekspert w zakresie PR i manager projektów. Aleksandra Przygoda pełni funkcję dyrektor zarządzającej Forum Energii od października 2016 roku. Wcześniej zajmowała się sektorami ICT/edukacji oraz energii w zakresie public affairs, a także była zaangażowana w projekty z dziedziny polityki zagranicznej, rozwoju przywództwa oraz dużych konferencji w German Marshall Fund of the United States (GMF) w Warszawie. Aleksandra jest dwujęzyczna (polski i angielski), a także posiada potwierdzoną biegłą znajomość języków hiszpańskiego i francuskiego. Jest również członkinią kilku klubów absolwentów, m.in. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Wyszehradzkiej Szkoły Studiów Politycznych Europejskiej Akademii Dyplomacji.

 • Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk

  Kierownik projektu Elektroenergetyka aleksandra.gawlikowska-fyk@forum-energii.eu

  Specjalizuje się w polityce i regulacjach energetycznych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarach rynku wewnętrznego energii elektrycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz niskoemisyjnej transformacji. Przez pięć lat była kierownikiem najpierw projektu „Energia”, a następnie programu „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jednym z najbardziej uznanych zespołów analitycznych w Europie Środkowej. Wcześniej przez wiele lat zajmowała się problematyką sektora krajowego oraz regionalnych rynków energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki. Doktor nauk ekonomicznych, magister administracji. Jest autorką wielu publikacji dotyczących energetyki, łączących perspektywę polityczną i ekonomiczną. Regularnie komentuje sprawy energetyczne i międzynarodowe w mediach.

 • Paweł Mikusek

  Koordynator ds. Polityki Klimatycznej i Komunikacji pawel.mikusek@forum-energii.eu

  Ekspert w dziedzinie komunikacji polityk publicznych. Był rzecznikiem dwóch ministrów środowiska. Odpowiadał za relacje z prasą podczas Konferencji Klimatycznej COP19 w Warszawie. Kierował komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za relacje z mediami i promocję w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Środowiska oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadził szkolenia z komunikacji dla administracji krajów Partnerstwa Wschodniego. Reprezentował Polskę w pracach Rady Doradczej Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht, a wcześniej Konwencji z Aarhus. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, polonista i animator kultury (Uniwersytet Warszawski).

 • Grzegorz Falkiewicz

  Asystent projektu grzegorz.falkiewicz@forum-energii.eu
 • Klaudia Wojciechowska

  Project manager klaudia.wojciechowska@forum-energii.eu

  Koordynatorka projektów, konferencji i szkoleń. W Forum koordynuje Akademię Czystego Powietrza, wspiera działania komunikacyjne i relacje z partnerami branżowymi. Absolwentka politologii i zarządzania, a także Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych i certyfikowana facylitatorka LEGO® SERIOUS PLAY®. Jej doświadczenia zawodowe obejmują głównie administrację publiczną. Klaudia przez kilka lat pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie zajmowała się zagadnieniami związanymi ze współpracą międzynarodową i z organizacjami pozarządowymi. Przewodnicząca jednej z grup roboczych podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 roku.

 • Dr Jan Rączka

  Starszy Doradca info@forum-energii.eu

  Doktor nauk ekonomicznych. Prezes zarządu Alternator sp. z o.o. Wcześniej starszy doradca Regulatory Assistance Project. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2008-2012). W 2009 roku był członkiem rządowego zespołu, który wynegocjował pierwsze transakcje sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach protokołu z Kioto. Jest także promotorem i współautorem dopłat do kapitału kredytów na kolektory słoneczne dla klientów indywidualnych. Pracował nad instrumentami wsparcia poprawy efektywności energetycznej, inteligentnych sieci energetycznych i nowych technologii w ochronie środowiska. Wcześniej był adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako finansista w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 1993-1995 był pracownikiem Forum Europy Środkowo Wschodniej w Fundacji Batorego.

 • Rafał Macuk

  Młodszy Analityk rafal.macuk@forum-energii.eu

  Zajmuje się wyszukiwaniem, badaniem oraz analizą danych. Pierwsze kroki stawiał na praktykach oraz stażach w PGE GiEK, PGNiG Termika oraz PKN Orlen. Absolwent Programu dyplomowego Matury Międzynarodowej – International Baccalaureate, obecnie student anglojęzycznych studiów na kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wolontariusz i działacz społeczny.

 • Paweł Smoleń

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Manager sektora energetycznego z wieloletnim doświadczeniem. Country manager Grupy Kiwa Inspecta na Polskę. Pełnił funkcje prezydenta EURACOAL, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PGE i członka zarządu ERBUD SA ds. energetyki i przemysłu. W latach 1992-2001 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen jako partner odpowiedzialny za energetykę. W latach 2001 - 2010 był kolejno dyrektorem ds. finansów, dyrektorem produkcji i prezesem zarządu Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie). Później był dyrektorem strategii i rozwoju Vattenfall Europe w Niemczech, a także dyrektorem Centralnego Zarządzania Aktywami Produkcyjnymi całej Grupy Vattenfall. Wieloletni prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy Konfederacji Lewiatan.

 • Dr Piotr Otawski

  Członek Rady Nadzorczej

  Partner w Kancelarii Otawski Dziura Jędrzejewski i Partnerzy. Radca prawny, doktor nauk prawnych, magister ochrony środowiska, ekspert w zakresie prawnych aspektów przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym energetycznych. Był wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada wieloletnią praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną. Pełnił także funkcje Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a także podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

 • Tomasz Terlecki

  Członek Rady Nadzorczej

  Dyrektor Programowy dla Europy Centralnej i Południowej oraz Turcji w Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF). Przed rozpoczęciem pracy w ECF w 2008 roku Tomasz sprawował przez lata stanowisko Dyrektora w założonej przez niego organizacji CEE Bankwatch Network. Bankwatch jest jedną z największych sieci reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w byłych krajach komunistycznych. Pracował także w wielu organizacjach ekologicznych od lokalnych think tanków po międzynarodowe sieci. Tomasz ma ogromne doświadczenie w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i równości społecznej i dekady doświadczenia w zarządzaniu, fundraisingu, zarządzaniu finansowym i rozwoju organizacji. Pracując dla ECF Tomasz koncentruje się także na niskoemisyjnej transformacji sektora energetycznego oraz zanieczyszczeniach powietrza rozwijając portfolio Fundacji w tych obszarach.