COP24 w Katowicach | Instrukcja obsługi

Analiza

Szczyt klimatyczny w Katowicach będzie największym na świecie zgromadzeniem pod egidą ONZ w tym roku. Forum Energii opracowało instrukcję obsługi COP24, która pozwala zorientować się w meandrach międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Zawiera również wskazówki, jak można zaangażować się w proces klimatyczny, pozytywnie wpłynąć na negocjacje i budować wizerunek Polski.

Podręcznik ma za zadanie przede wszystkim wyjaśnić, jak skomplikowanym procesem są globalne negocjacje klimatyczne. Ma pomóc zrozumieć, jak będzie przebiegał tegoroczny szczyt i jakie ma cele. – mówi Lidia Wojtal, autorka podręcznika, przez ponad 10 lat zaangażowana w globalne negocjacje klimatyczne. - Mam nadzieję, że przyda się każdemu, kto choć przez chwilę będzie uczestniczył w katowickim spotkaniu lub będzie je obserwował. 

To niewątpliwie będzie najważniejszy COP, jakiemu dotychczas przewodziła Polska. – ocenia Paweł Mikusek z Forum Energii. – Gościmy to zgromadzenie po raz czwarty, ale tym razem stawką jest ustalenie zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego. To może na wiele lat ukształtować ramy międzynarodowych działań na rzecz ochrony klimatu.

Prowadzenie globalnego szczytu klimatycznego to nie tylko prestiż. To również okazja do zaprezentowania się jako kraj, który potrafi sprawnie moderować globalne negocjacje i dbać o interesy globalnej społeczności. Sukces organizacji COP24 ma więc znaczenie chociażby dla pozycji Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

„COP24 w Katowicach. Instrukcja obsługi” wyjaśnia, jak skomplikowana jest rola państwa sprawującego Prezydencję. Z jednej strony Polak-prezydent COP powinien, zgodnie z prawem traktatowym, bezstronnie moderować negocjacje. Z drugiej strony, Polska delegacja musi zabiegać o krajowe interesy. Ponadto, Polska jest państwem członkowskim UE, która koordynuje swoje stanowisko na COP. Osiągnięcie sukcesu w Katowicach wymaga umiejętnego godzenia tych wszystkich reguł.

Instrukcja obsługi wyjaśnia również, jaki jest wpływ procesu globalnych negocjacji klimatycznych na krajową politykę i gospodarkę. Objaśnia na przykładach, jakie są relacje pomiędzy negocjacjami na COP, a rozwojem europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej. Pokazuje, jak Polska do tej pory wywiązywała się z międzynarodowych zobowiązań.

Sukces Polski wymaga zaangażowania i współpracy wielu podmiotów: administracji rządowej, biznesu i - szczególnie ważnych w procesie klimatycznym - organizacji pozarządowych. Instrukcja obsługi COP24, opracowana przez Forum Energii, może być źródłem wiedzy o tym, czym naprawdę jest szczyt klimatyczny i jak osiągać na nim założone cele. 

Jeżeli uda się w Katowicach zaprezentować Polskę jako sprawnego organizatora i kraj skutecznie mobilizujący globalną społeczność do walki z klimatycznymi wyzwaniami, wygramy wszyscy.

 

Tytuł opracowania: "COP24 w Katowicach | Instrukcja obsługi" 
Data publikacji: lipiec 2018 r.
Autor: Lidia Wojtal

 

 

Zobacz także

  • Transformacja energetyczna w Polsce | Edycja 2018

    10.7.2018
  • Dlaczego Paryż jest ważny?

    4.12.2015
  • USA wycofują się z Porozumienia Klimatycznego - co to oznacza?

    2.6.2017