Cele energetyczno-klimatyczne do 2050 roku

Opinie

Opracowywane w krajach członkowskich plany na rzecz energii i klimatu i ich ocena (cele, instrumenty, finansowanie) przez Komisję Europejską to duża zmiana jakościowa w procesie tworzenia i realizacji unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Dotychczas cele energetyczne i klimatyczne były rozproszone w wielu aktach prawnych, teraz łączy je nadrzędny cel, jakim jest neutralność klimatyczna w 2050 r., wynikająca z porozumienia paryskiego.

Zachęcamy do pobrania plakatu, na którym przedstawiamy najważniejsze cele do 2030 roku wynikające z Pakietu Zimowego i to, co czeka nas dalej.

Zobacz także

  • COP24 – co dalej z polityką klimatyczną w UE?

    22.1.2019
  • Plan na rzecz energii i klimatu do 2030 r. – za mało perspektywy unijnej

    26.2.2019