Forumetr. Kluczowe dane o elektroenergetyce w jednym miejscu

Dane o energetyce

Z jakich źródeł produkuje się energię elektryczną w Polsce? Jaka jest wielkość emisji CO2 wynikających z określonego miksu energetycznego? Od jakich państw kupujemy najwięcej energii elektrycznej? Jak Polska wygląda na tle krajów sąsiednich? Wszystkie te dane od teraz można śledzić na stronie Forum Energii, na bieżąco, godzina po godzinie. Oddajemy w Państwa ręce Forumetr.

Forumetr to interaktywne narzędzie, które wizualizuje informacje o rynku energii elektrycznej w Polsce oraz krajach sąsiadujących. Dane zasilające Forumetr pochodzą z ENTSO-E Transparency Platform. Wykresy w czasie rzeczywistym ilustrują dane o strukturze produkcji oraz zużyciu energii elektrycznej, ale także o cenach, emisjach CO2 i wymianie międzysystemowej.

Energetyka zmienia się zawrotnym tempie. Często w przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe informacje, które trudno zweryfikować. Dostęp do danych o energetyce jest bardzo ograniczony, płatny i forma prezentowania pozostawia wiele do życzenia. Dlatego my skorzystaliśmy z nowych narzędzi IT, które automatyzują procesy pozyskiwania danych i ich wizualizacji. Zależy nam bowiem, żeby społeczeństwo miało dostęp do wiedzy. – mówi prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera.

Dlaczego powstał Forumetr?

Podstawą merytorycznej rozmowy o tym, jakie wyzwania stoją przed polską energetyką oraz o kierunkach zmian, strategicznych decyzjach i koniecznych inwestycjach, jest otwarty dostęp do danych, zebranych w jednym miejscu. W Polsce często to właśnie rozproszenie informacji o rynku energii w różnych instytucjach i brak przejrzystej prezentacji danych utrudnia dyskusję o transformacji sektora energetycznego. Forum Energii od początku swojego istnienia dąży do tego, by dane i wiedza były łatwo dostępne nie tylko dla uczestników rynku i ekspertów, ale dla wszystkich osób zainteresowanych sektorem. Tylko mając wgląd do informacji, można rzetelnie prowadzić analizy i dialog.

Tak zrodził się pomysł na stworzenie Forumetra. Narzędzie zostało opracowane dla Forum Energii przez Enercode. Użytkownik Forumetra ma możliwość przeglądania danych o miksie energetycznym, cenach czy emisjach dla sześciu krajów: Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Słowacji i Szwecji. To z tymi państwami bowiem Polska posiada połączenia transgraniczne.  Forumetr umożliwia użytkownikowi wybór zakresu dat, kraju czy interesujących go źródeł energii, dzięki czemu może obserwować, co dzieje się w systemie energetycznym.

A zmiany zachodzące w systemie energetycznym w Polsce są widoczne – produkcja energii elektrycznej z węgla spada, zwiększa się import prądu; nadal rośnie znaczenie gazu w miksie, coraz ważniejszą rolę odgrywają także odnawialne źródła energii. W szerszej perspektywie, Forumetr pozwoli dokumentować i śledzić postępy w transformacji energetycznej w Polsce i innych krajach, we wdrażaniu do systemu kolejnych mocy OZE oraz obserwować konsekwencje cenowe i emisyjne posiadania miksu energetycznego o konkretnej strukturze.

Podobnie jak inne publikacje Forum Energii, dane prezentowane w Forumetrze są udostępniane nieodpłatnie i mogą być powielane, pod warunkiem wskazania źródła.

Forumetr dostępny jest pod adresem: forumetr.forum-energii.eu

Obejrzyj krótki filmik instruktażowy, w którym pokazujemy, jak korzystać ze wszystkich możliwości Forumetra!

 

Data publikacji: 17 czerwca.2020