Energy Innovation Hub

W czasach rozpoczynającej się transformacji energetycznej chcemy się otworzyć na nowe idee i pomysły. Mamy ochotę wyjść poza znany krąg tematów i utarte schematy myślenia. W ramach Energy Innovation Hub organizujemy kameralne (ok. 20 uczestników) spotkania dla ekspertów zainteresowanych energetyką.

Energy Innovation Hub

Przedstawiamy projekty i koncepcje interesujące z perspektywy przyszłości sektora. Jesteśmy zainteresowani postępem technologicznym, nowatorskimi modelami biznesowymi czy rozwojem narzędzi planowania polityki. Nadrzędnym celem tego formatu jest wymiana wiedzy i doświadczeń - stworzenie platformy dyskusyjnej, wzmocnienie współpracy na temat zagadnień z sektora energetyki.