O nas

Jesteśmy europejskim i interdyscyplinarnym think tankiem z Polski, którego zespół tworzą ekspertki i eksperci działający w obszarze energii, z doświadczeniem m.in. w biznesie, administracji publicznej i nauce. 

Naszą misją jest inicjowanie dialogu, proponowanie rozwiązań opartych na wiedzy, a także inspirowanie do działania na rzecz sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej prowadzącej do neutralności klimatycznej. Realizujemy ją poprzez analizy, opinie i dialog w zakresie dekarbonizacji głównych obszarów gospodarki. 

Nasze wartości to:

 • Profesjonalizm
 • Uczciwość
 • Otwartość

Zespół

 • dr Joanna Maćkowiak-Pandera

  Prezeska Zarządu joanna.pandera@forum-energii.eu

  Specjalizuje się w europejskich regulacjach energetycznych i klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach transformacji energetycznej. Przez 3 lata była szefem projektu współpracy energetycznej w Europie wschodniej w berlińskim think tanku Agora Energiewende. W przeszłości pracowała jako dyrektor ds. rozwoju rynku w duńskim koncernie DONG Energy (obecnie Orsted). Podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za negocjacje klimatyczne i środowiskowe. Wcześniej również w Ministerstwie Środowiska była szefem zespołu, który przeprowadził w ramach Protokołu z Kioto pilotowe transakcje sprzedaży jednostek AAU rządom Irlandii i Hiszpanii, dzięki którym Polska zarobiła ponad 500 mln złotych na realizację niskoemisyjnych inwestycji. Zajmowała się także negocjacjami klimatycznymi (konferencja ONZ COP 14 w Poznaniu) jako współpracownik Prof. Nowickiego, Ministra Środowiska i Prezydenta COP14 w Poznaniu. Autorka i współautorka wielu publikacji w zakresie energetyki, rynków energii i modernizacji energetyki. Doktorat w zakresie nauk środowiskowych. Studiowała i pracowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Kilonii i Poczdamie. Laureatka kilku międzynarodowych stypendiów (Erasmus, KAS, DBU, MMF).

 • Lidia Kołucka

  Wiceprezeska Zarządu lidia.kolucka@forum-energii.eu

  Prawniczka, liderka i ekspertka z doświadczeniem w zarządzaniu oraz opracowywaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych i biznesowych. Posiada doświadczenie zdobyte w organizacjach międzynarodowych (wiodące światowe kancelarie prawne, organizacje non-profit, konsulting, farmacja, finanse). Lidia ma silnego ducha przedsiębiorczości i zdolność do pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, poszerzając swoją wiedzę na studiach podyplomowych w tej uczelni oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jeszcze jako studentka odbyła staż w renomowanej polskiej kancelarii prawnej Hunton & Williams. Następnie objęła stanowisko w Fundacji Forda, gdzie odpowiadała za programy grantowe organizacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie dołączyła do Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, gdzie odpowiadała za zarządzanie CEE Trust, nadzorowanie działalności prawnej i finansowej organizacji, a także planowanie, wdrażanie i monitorowanie programów CEE Trust prowadzonych w Polsce i poza nią. W latach 2008-2012 pełniła funkcję doradcy strategicznego premiera w zakresie administracji publicznej, relacji państwo-obywatel, dialogu społecznego, big data i agendy cyfrowej. Jest współautorką Raportu Polska 2030 oraz „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju”. Przed dołączeniem do Forum Energii była szefową działu Public Affairs, Komunikacji i HR w spółce Pelion - największej firmie w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

 • Andrzej Rubczyński

  Senior Advisor, Strategia Ciepłownictwa andrzej.rubczynski@forum-energii.eu

  Manager branży energetycznej z wieloletnią praktyką w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, m.in. w PGNIG TERMIKA, Vattenfall i GIE – Ansaldo. W początkowym okresie swojej kariery zawodowej piastował funkcje operacyjne, by następnie podjąć się kierowania działalnością inwestycyjną. Miniona dekada to okres związany z wykonywaniem analiz fundamentalnych dla rynku energii oraz makrootoczenia sektora energetyki, a także z tworzeniem strategii rozwoju i długoterminowych planów inwestycyjnych macierzystej firmy. Wiedza ekspercka z zakresu rynków energii i ciepła oraz legislacji sektorowej pozwala mu na aktywne uczestnictwo w działalności organizacji branżowych nakierowanych na tworzenie koncepcji rozwoju nowoczesnej energetyki krajowej i sektora ciepłownictwa. Autor i współautor wielu raportów branżowych opracowywanych przez Forum Energii.

 • dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk

  Dyrektorka Programu Elektroenergetyka aleksandra.gawlikowska-fyk@forum-energii.eu

  Specjalizuje się w polityce i regulacjach energetycznych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarach rynku wewnętrznego energii elektrycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz niskoemisyjnej transformacji. Przez pięć lat była kierownikiem najpierw projektu „Energia”, a następnie programu „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jednym z najbardziej uznanych zespołów analitycznych w Europie Środkowej. Wcześniej przez wiele lat zajmowała się problematyką sektora krajowego oraz regionalnych rynków energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki. Doktor nauk ekonomicznych, magister administracji. Jest autorką wielu publikacji dotyczących energetyki, łączących perspektywę polityczną i ekonomiczną. Regularnie komentuje sprawy energetyczne i międzynarodowe w mediach.

 • Tobiasz Adamczewski

  Dyrektor Programu OZE tobiasz.adamczewski@forum-energii.eu

  Był Dyrektorem Ochrony Środowiska WWF Polska i członkiem zarządu Fundacji. Przed objęciem stanowisk kierowniczych był ekspertem ds. Klimatu i energii WWF Polska. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje realizację projektów związanych z energią odnawialną, pracę w sektorze publicznym przy międzynarodowych negocjacjach dotyczących polityki klimatycznej oraz pracę jako analityk w firmie konsultingowej. Uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie w Toronto, tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz dyplom studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 • dr Sonia Buchholtz

  Dyrektorka Programu Finansowania transformacji energetycznej sonia.buchholtz@forum-energii.eu

  Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka z zakresu makroekonomii, rynku pracy i ewaluacji polityk publicznych z mocnym backgroundem analitycznym. Autorka i współautorka publikacji w tym obszarze, uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych i z zakresu policymakingu. W przeszłości związana m.in. z trzecim sektorem, ostatnio pracowała jako główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

 • dr inż. Robert Burzyński

  Dyrektor Programu Efektywność Energetyczna robert.burzynski@forum-energii.eu

  Ponad 20 lat swojej kariery zawodowej zadedykował rozwojowi odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii, podnoszeniu efektywności energetycznej i zrównoważonemu rozwojowi zarówno w Polsce, Wielkiej Brytanii jak i w innych krajach UE. Współpracował i kierował projektami badawczymi i wdrożeniowymi, w których beneficjentami był polski rząd, samorządy oraz prywatny biznes. W ramach tych projektów, finansowanych m.in. przez Komisję Europejską, instytucje publiczne i prywatne, zajmował się zarówno technicznymi jak i rynkowymi, finansowymi i prawnymi aspektami rozwoju i eksploatacji technologii energetycznych. Jego zawodowa ścieżka wiodła m.in. przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER), URE, oraz pracę w Wielkiej Brytanii, m.in. w SSE/UoR, Silver oraz Royal Free London NHS Foundation Trust. W Forum Energi kieruje pracami w obszarze analiz szeroko pojętej efektywności energetycznej w polskiej gospodarce.

 • dr hab. Piotr Stankiewicz

  Dyrektor Programu Przemysł piotr.stankiewicz@forum-energii.eu

  Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizujący się w społecznych aspektach wdrażania technologii związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną. W Forum Energii odpowiedzialny za program transformacji przemysłu ze szczególnym naciskiem na jego dekarbonizację. Realizuje projekty na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Współpracując m.in. z Biurem Analiz Sejmowych, resortami środowiska i gospodarki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego czy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną przez kilkanaście lat badał wdrażanie Programu polskiej energetyki jądrowej, kontrowersje wokół poszukiwania gazu łupkowego oraz wdrażanie strategii wodorowej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, będącego częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. W 2020 r. ukończył program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University. Członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki, zespołu doradców Ministra Edukacji Narodowej i Nauki ds. programu Nauka dla Społeczeństwa. Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”.

 • Maciej Zaniewicz

  Starszy Analityk | Senior Program Manager maciej.zaniewicz@forum-energii.eu

  W Forum Energii koordynuje program współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, w obszarze energii i klimatu. Pracował jako główny specjalista-analityk ds. polityki energetycznej oraz ds. Ukrainy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wcześniej był redaktorem portalu Energetyka24.com oraz analitykiem w consultingu dla branży energetycznej. Jest autorem licznych analiz i opracowań z zakresu polityki energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej – zwłaszcza w kontekście roli gazu ziemnego. Był odpowiedzialny za część dotyczącą energii i klimatu w opracowanej na zlecenie Parlamentu Europejskiego ocenie wdrożenia przez Ukrainę Umowy Stowarzyszeniowej z UE w latach 2019 i 2020. Zna język angielski i rosyjski oraz biernie ukraiński.

 • Piotr Kleinschmidt

  Senior Project Manager | Strategia Ciepłownictwa piotr.kleinschmidt@forum-energii.eu

  W Forum Energii wspiera prace w obszarze strategii dla ciepłownictwa. Zawodowe doświadczenie zdobywał w firmach z sektora ciepłownictwa, elektroenergetyki oraz energetyki rozproszonej. Zajmował się szeroko pojętą analizą biznesową, koordynowaniem projektów energetycznych oraz budową nowych gałęzi działalności spółki ciepłowniczej. Absolwent energetyki na Politechnice Gdańskiej. Koordynował pracę portalu energetycznego „Energiaimy” w Gdańsku uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach branżowych. Alumn VIII edycji programu Akademia Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi oraz zwycięzca programu stypendialnego „Kierunek Grupa GPEC”.

 • Marcin Dusiło

  Starszy analityk marcin.dusilo@forum-energii.eu

  Inżynier, analityk, konsultant; pasjonat energetyki, natury, racjonalnego myślenia i wiedzy. Ma szerokie doświadczenie zawodowe na wskroś branży energetycznej. Pracował jako analityk, doradca i twórca standardów w OGP Gaz-System przy projektach strategicznych, takich jak Baltic Pipe, terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej czy rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu. Świadczył usługi konsultingu inżynierskiego przy projektach energetycznych w duńskiej firmie doradczej Ramboll, zajmował się tworzeniem produktów na polskim rynku energii w PGNiG Obrót Detaliczny, pracował jako inżynier elektryk w ENCO, gdzie projektował stacje transformatorowe, oraz energetyk – w ZRE Katowice, gdzie w EC Siekierki zajmował się naprawą i konserwacją największego turbozespołu ciepłowniczego w Polsce. W trakcie studiów na wydziale MEiL na Politechnice Warszawskiej, ukończonych z wyróżnieniem, zdobywał doświadczenie w zarządzaniu projektami i organizacją jako prezes Koła Naukowego Energetyków.

 • Anita Cieślicka

  Senior project manager | LeadAir anita.cieslicka@forum-energii.eu

  Z wyróżnieniem ukończyła interdyscyplinarne studia z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i techniczno-przyrodniczych na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku koordynowała i produkowała wydarzenia artystyczno-kulturalne w instytucjach takich jak Teatr Powszechny, czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez wiele lat związana była z Fundacją Centralną w której koordynowała projekty badawczo-artystyczne m.in. „Sprawiedliwość”, „Sen Srebrny Salomei” czy Obywatelska Ustawa Antysmogowa. W Forum Energii zajmuje się sprawami administracyjnymi, biurowymi i wspiera działania komunikacyjne. W Forum zarządza projektem „LeadAir – miasta neutralne dla klimatu”.

 • Ewa Bławdziewicz

  Dyrektorka Biura ewa.blawdziewicz@forum-energii.eu

  W Forum Energii odpowiada za sprawną organizację pracy biura. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprawami administracyjnymi, finansowymi i personalnymi w organizacjach międzynarodowych, a także w instytucjach sektora pozarządowego. W CEE Trust odpowiadała m.in. za monitorowanie procesu przyznawania, wypłat i rozliczania dotacji, była też zaangażowana w realizację projektów i organizację wydarzeń mających na celu promocję i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W warszawskim biurze German Marshall Fund – oprócz wykonywania zadań związanych z zarządzaniem pracą biura, uczestniczyła też w projektach dotyczących organizacji międzynarodowych wydarzeń takich jak chociażby Brussels Forum, Warsaw Security Forum czy Szczyt Państw Członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego, który odbył się w Warszawie w 2016 roku. Ewa jest absolwentką Instytutu Ameryk i Europy oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła także Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

 • Klaudia Wojciechowska

  External relations manager klaudia.wojciechowska@forum-energii.eu

  Menedżerka ds. relacji zewnętrznych i koordynatorka projektu Int-E-Grid w obszarze elektromobilności. Specjalizuje się w projektach związanych z nowymi technologiami szczególnie w branży nieruchomości komercyjnych, moderuje relacje z partnerami branżowymi w ramach działalności Forum w Polsce i za granicą. Przedstawicielka Forum w międzynarodowej sieci think tanków energetycznych INETTT. Absolwentka politologii i zarządzania, a także Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych i certyfikowana facylitatorka LEGO® SERIOUS PLAY®. W przeszłości na stanowiskach zarządczych i eksperckich w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Krajowej Szkole Administracji Publicznej, gdzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z funduszami unijnymi, współpracą międzynarodową i z organizacjami pozarządowymi. Przewodnicząca jednej z grup roboczych podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 roku.

 • Aleksandra Dziadykiewicz

  Communications Manager aleksandra.dziadykiewicz@forum-energii.eu

  Do Forum Energii przeszła po 13 latach pracy w mediach. Przez ponad dekadę w Radiu TOK FM zajmowała się gospodarką, m.in. podatkami, rynkiem pracy, systemem emerytalnym, rynkami finansowymi, danymi statystycznymi, energetyką. Za swoją pracę była wyróżniania m.in. w Konkursie NBP im. Władysława Grabskiego dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych oraz w konkursach Urzędu Patentowego. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo energetyczne" na Collegium Civitas. W Forum Energii - odpowiedzialna za strategię komunikacji oraz treści cyfrowe. Prywatnie - żeglarka, pasjonatka dalekiej Północy i żeglowania w trudnych warunkach. Z fascynacją obserwuje rozwój odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Wrażliwa na prawa ludzi i zwierząt, stara się minimalizować własny wpływ na klimat, wspierać sprawiedliwy handel i ruch zero/less waste.

 • Karolina Pawłoś

  Młodsza specjalistka karolina.pawlos@forum-energii.eu

  Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na kierunku Wiedza o Teatrze, ze specjalnością krytyka-historia-performatyka. Związana z instytucjonalnymi i offowymi teatrami warszawskimi jako performerka, producentka, kierowniczka produkcji i asystentka reżysera. Autorka krytycznych tekstów w zakresie teatrologii i sztuk performatywnych, recenzentka spektakli i festiwali teatralnych. W Forum Energii zajmuje się sprawami administracyjnymi i biurowymi oraz wspiera działania komunikacyjne. Do jej zadań należą również organizacja wydarzeń i koordynacja działań związanych z programem LeadAir.

Rada Nadzorcza

 • Paweł Smoleń

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Manager sektora energetycznego z wieloletnim doświadczeniem. Country manager Grupy Kiwa Inspecta na Polskę. Pełnił funkcje prezydenta EURACOAL, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PGE i członka zarządu ERBUD SA ds. energetyki i przemysłu. W latach 1992-2001 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen jako partner odpowiedzialny za energetykę. W latach 2001 - 2010 był kolejno dyrektorem ds. finansów, dyrektorem produkcji i prezesem zarządu Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie). Później był dyrektorem strategii i rozwoju Vattenfall Europe w Niemczech, a także dyrektorem Centralnego Zarządzania Aktywami Produkcyjnymi całej Grupy Vattenfall. Wieloletni prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy Konfederacji Lewiatan.

 • dr Piotr Otawski

  Członek Rady Nadzorczej

  Partner w Kancelarii Otawski Dziura Jędrzejewski i Partnerzy. Radca prawny, doktor nauk prawnych, magister ochrony środowiska, ekspert w zakresie prawnych aspektów przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym energetycznych. Był wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada wieloletnią praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną. Pełnił także funkcje Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a także podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

 • Antoni Bielewicz

  Członek Rady Nadzorczej

  Senior Associate w Europejskiej Fundacji Klimatycznej, odpowiedzialny za działania prowadzone w Europie Środkowej i Wschodniej. Antoni Bielewicz ma ponad 17 lat doświadczenia w dziennikarstwie, komunikacji, public affairs i zarządzaniu projektami. W przeszłości pracował dla Harvard Business Review, Computerworld, CIO Magazine, CEO Magazine, Gazety Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej, Przekroju i Polityki. Współpracował z wieloma gazetami i magazynami. Absolwent kierunku Media i Komunikacja oraz studiów w dziedzinie Latynoamerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Antoni jest ojcem dwóch córek, fanem sportu i podróży.