Panel ekspertów

Forum Energii regularnie organizuje panele ekspertów. Każdy z nich poświęcony jest jednemu tematowi, który stanowi aktualny przedmiot analiz Forum Energii. Celem tych spotkań jest prezentacja opracowywanych przez nasz zespół koncepcji i zweryfikowanie ich przez ekspertów oraz praktyków zajmujących się daną dziedziną. W spotkaniach uczestniczy od kilkunastu do kilkudziesięciu zaproszonych gości.

Panel ekspertów

Uczestnictwo w panelu ekspertów jest możliwe wyłącznie za zaproszeniem, nie jest prowadzona otwarta rejestracja. Spotkania odbywają się zgodnie z regułami Chatham House, aby ułatwić gościom swobodną wymianę opinii.

Reguła Chatham House oznacza, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji, ale bez możliwości ujawniania danych osobowych oraz afiliacji zarówno mówców, jak i pozostałych uczestników.