Polityka prywatności

 1. Forum Energii (dalej „Administrator Danych”) z siedzibą ul. Chopina 5A/20, 00-559 Warszawa, e-mail: info@forum-energii.eu gromadzi dane o swoich interesariuszach i partnerach.
 2. Gromadzone dane osobowe to dane kontaktowe. Pochodzą z formularzy rejestracyjnych na wydarzenia organizowane przez Forum Energii, a także z korespondencji elektronicznej i innych form wymiany informacji.
 3. Korzystamy ze zgromadzonych danych do przekazywania wiadomości o publikacjach, inicjatywach i wydarzeniach realizowanych przez Forum Energii.
 4. Przekazywanie danych osobowych Forum Energii jest dobrowolne.
 5. Forum Energii dokłada wszelkich starań, aby gromadzone przez nas dane były bezpieczne i poza dostępem niepowołanych osób.
 6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, a także podwykonawcom, na potrzeby zadań wymienionych w punkcie 3.
 7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 9. Każdy zainteresowany ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu uzyskania kopii swoich danych proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych (info@forum-energii.eu, +48 22 253 78 92).
 10. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.