Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Forum Energii (dalej „Administrator Danych”) z siedzibą ul. Wspólnej 35/10, 00-519 Warszawa, e-mail: info@forum-energii.eu.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji pomiędzy Państwem, a Forum Energii, marketingu bezpośredniego działań, produktów lub usług Forum Energii, a także w celu przesyłania informacji o naszych działaniach, publikacjach oraz zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji oraz marketing bezpośredni Forum Energii.
 5. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Forum Energii w jego działalności.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 8. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji o działaniach Forum oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  Kontakt do inspektora danych osobowych: iod@forum-energii.eu.
 11. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.