Int-E-Grid | Wsparcie transformacji w transporcie i energetyce

Rozpoczynamy nowy projekt Int-E-Grid. Chcemy znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak wspierać upowszechnianie samochodów elektrycznych w sposób bezpieczny dla krajowego systemu energetycznego. Forum Energii razem z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych i Agora Verkehrswende opracują rekomendacje dla władz centralnych, samorządów i biznesu po obu stronach granicy, które usprawnią rozwój elektromobilności. Projekt potrwa półtora roku.

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej to kluczowe wyzwanie, jakie stawia przed państwami unijnymi Komisja Europejska. Poważnych zmian i ogromnych inwestycji wymaga nie tylko sektor produkcji energii, lecz także transport, który jest jednym z głównych źródeł emisji CO2. Działania w obu obszarach nie mogą być od siebie odseparowane.

Zatem jak bezpiecznie wpleść samochody elektryczne do systemu energetycznego, który będzie skręcać w stronę produkcji energii ze źródeł odnawialnych? 

Współpraca dla pokonywania barier

Int-E-Grid to projekt międzynarodowy, prowadzony wspólnie przez Forum Energii, Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych i Agora Verkehrswende, finansowany przez Europejską Inicjatywę na Rzecz Kimatu (EUKI). W ramach projektu powstanie platforma współpracy ekspertów dla wsparcia zmian w transporcie i przechodzenia od pojazdów konwencjonalnych do samochodów elektrycznych w Polsce i Niemczech. Chcemy wymieniać się doświadczeniami, żeby przyśpieszyć zmiany w transporcie w sposób przyjazny dla klimatu. Do pokonania jest szereg barier – trzeba np. stworzyć nowe regulacje prawne, które ułatwią inwestorom rozwój tej nowej technologii, rozbudować sieci oraz stacje ładowania pojazdów.

Cel długoterminowy, który stawiamy sobie w ramach Int-E-Grid, to doprowadzenie do ograniczenia emisji CO2, poprawy jakości powietrza w miastach i odnowienia infrastruktury sieciowej. Międzynarodową współpracę w ramach projektu wzmocni solidna dawka fachowej wiedzy o tym, jak usuwać konkretne bariery w rozwoju tych obszarów. Lepsze warunki dla aut elektrycznych w miastach przyspieszą rozwój rynku, a ich wdrażanie będzie wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Projekt Int-E-Grid jest odpowiedzią na Katowickie Partnerstwo na rzecz Elektromobilności, zawarte w czasie COP24 w 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na dedykowanej mu stronie https://www.int-e-grid.eu.

Projekt wspierany jest przez European Climate Initaitive.

European Climate Initiative (EUKI) jest instrumentem finansowania projektów przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Republiki Federalnej Niemiec Wdrażanie instrumentu wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Nadrzędnym celem EUKI jest sprzyjanie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej w zakresie klimatu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Opinie umieszczone w tej publikacji należą wyłącznie do autora i mogą nie odzwierciedlać stanowiska BMU i innych partnerów.

Partnerzy

Zobacz także

  • Cele energetyczno-klimatyczne do 2050 roku

    21.3.2019
  • Transformacja energetyczna w Polsce | Edycja 2019

    9.4.2019