Konferencja | Elastyczność KSE | Zmiany na rynku energii

6.6.2018

Wydarzenie

6 czerwca 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja poświęcona dyskusji na temat elastyczności w kontekście spodziewanych zmian na rynku energii w Polsce. 

6.6.2018
09:30 - 10:00
Rejestracja i kawa powitalna 
10:00 - 10:15
Przyszłość - elastyczność w regulacjach europejskich

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii

Joanna Maćkowiak-Pandera
10:15 - 10:35
Zmiany paradygmatu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w warunkach rynkowych

Prof. dr hab. Leszek Jesień, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

10:35 - 10:55
Kierunki działań zwiększające elastyczność KSE

Prof. Krzysztof Madajewski, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Krzysztof Madajewski
10:55 - 11:15
Generacja: możliwości poprawy elastyczności bloków węglowych - wyniki projektu

Dimitri Pescia, Agora Energiewende

Dimitri Pescia
11:15 - 11:35
Technologie wspierające elastyczność 

Rasmus Aaen, NIRAS

Rasmus Aaen
11:35 - 11:55
Przerwa 
11:55 - 12:15
Model rynku wspierający elastyczność w kontekście zmian na poziomie EU

Dr Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Analiz Energetycznych/ 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Karol Wawrzyniak
12:15 - 12:35
Rynek lokalizacyjny - główne elementy modelu

Endika Urresti Padrón, Narodowe Centrum Analiz Energetycznych/
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Endika Urresti
12:35 - 13:55
Rozwój modeli i strategii rynkowych a techniczne uwarunkowania pracy systemu - debata

Dr inż. Tomasz Sikorski, PSE S.A.
Prof. Krzysztof Madajewski, InE
Prof. Paweł Skowroński, PW
Moderator: Rafał Zasuń, Wysokie Napięcie

13:35 - 14:00
Zakończenie
14:00 - 15:00
Lunch i networking

Jednym z największych wyzwań stojących przed polskim systemem energetycznym jest poprawa elastyczności, czyli zdolności szybkiego reagowania na zmieniający się popyt i podaż energii elektrycznej. Jest to sposób na podniesienie bezpieczeństwa KSE i jego efektywności ekonomicznej.

Rynek energii w Polsce w kolejnych latach będzie się zmieniał. Rozwój krajowego sektora energii powinien uwzględniać rosnący udział mocy zainstalowanej w źródłach OZE o zmiennej dynamice produkcji. Istotna jest również możliwość szybkiego reagowania na wypadek niespodziewanej awarii bloków konwencjonalnych. Coraz większą wartością w nowoczesnym systemie energetycznym jest skoordynowanie pracy zmiennych źródeł OZE z jednostkami konwencjonalnymi, co poprawia bezpieczeństwo oraz w dłuższej perspektywie obniża koszty systemu energetycznego. Możliwości poprawy elastyczności rosną wraz z możliwościami technicznymi - postępem digitalizacji i dostępnością urządzeń inteligentnego opomiarowania.

Kluczowym elementem dla wspierania elastyczności systemu energetycznego jest zmiana organizacji rynku energii i odpowiednie wynagradzanie elastyczności. Po wdrożeniu rynku mocy w Polsce kluczowa będzie reforma rynku bilansującego. Rynek ten jest kluczowy dla kontraktowania mocy w czasie rzeczywistym - bilansowania zapotrzebowania z produkcją energii w cyklu dobowym.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji, spółek i firm sektora, branżowych organizacji, instytutów i mediów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane tematyką rynku energii.

Relacja LIVE

Relacja

Partnerzy