Energy Innovation Hub | Strefowe i węzłowe modele wyceny energii elektrycznej – porównanie

30.8.2018

Wydarzenie

30 sierpnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energy Innovation Hub. Gościem spotkania był prof. Lion Hirth z Hertie School of Governance w Berlinie, szef firmy doradczej NEON, który przeanalizował modele rynku węzłowego i strefowego.

30.8.2018
10.00 - 10.05
Wprowadzenie

dr Joanna Maćkowiak-Pandera - Prezes Forum Energii 

10.05 - 10.50
Węzłowy model wyceny energii elektrycznej – wady i zalety

Prof dr Lion Hirth - Hertie School of Governance

Lion Hirth
10.50 - 11.30
Dyskusja

Podczas spotkania prof. Lion Hirth przedstawił wyniki analizy porównawczej rynku strefowego i rynku węzłowego, która zostanie wkrótce opublikowana. Motywacją do wykonania analizy była chęć oceny interakcji pomiędzy siecią przesyłową a rynkiem energii.

U podstaw jego analizy leży diagnoza, że zbyt powolny rozwój sieci może wpłynąć na stabilność dostaw energii elektrycznej przez trudności w rozprowadzeniu mocy z nowych elektrowni w dynamicznie rozwijającym się systemie oraz na wspólnym rynku energii.

Dla utrzymania częstotliwości, w ostatnim czasie liczba interwencji na rynku energii m.in. zakres redispatchingu znacząco się zwiększa. Działania te generują koszty, które obciążają odbiorców końcowych. W kolejnych latach problemy mogą narastać, ponieważ do tej pory model rynku energii, opierający się o duże strefy cenowe, nie uwzględnia możliwości przesyłowych. W Niemczech kwestia podziału stref cenowych budzi duże emocje. Brakuje pewności, czy w rynek lokalizacyjny wygeneruje odpowiednie bodźce ekonomiczne do modernizacji i inwestycji w energetyce. 

 

Relacja