Konferencja | Wkład COP24 do Porozumienia Paryskiego | Nowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego

21.11.2018

Wydarzenie

Bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatu są nieodłącznym, lecz często pomijanym, tematem w dyskusji na temat transformacji energetycznej. Tuż przed Konferencją Narodów Zjednoczonych w  Sprawie Zmian Klimatu w Katowicach, The German Marshall Fund of the United States i Forum Energii zorganizowały konferencję „Wkład COP24 do Porozumienia paryskiego, nowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego.” Całą konferencję można obejrzeć na naszym kanale youtube.

21.11.2018
08.30 - 09.00
Kawa i networking
09.00 - 09.15
Otwarcie i wprowadzenie

Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii

Michał Baranowski, Dyrektor Warszawskiego Biura The German Marshall Fund of the United States

09.15 - 09.30
W jaki sposób Porozumienie Paryskie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne

Michał Kurtyka – Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji COP24, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

09.40 - 11.00
Polityczne skutki transformacji energetycznej - panel dyskusyjny

Emmanuel Guérin – Dyrektor International Climate Politics w European Climate Foundation

Joanna Maćkowiak-Pandera - Prezes Forum Energii

Janusz Reiter - Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były Ambasador RP w Niemczech i USA, były envoy ds. zmian klimatu

Hans Bergman - Head of Unit, Governance and Effort Sharing, DG CLIMATE ACTION, European Commission

Moderator: Michał Baranowski, The German Marshall Fund of the United States

11.00 - 11.20
Przerwa kawowa
11.20 - 12.40
Czy transformacja energetyczna to bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw? - panel dyskusyjny

Monika Morawiecka - Dyrektor Strategii, Polska Grupa Energetyczna S.A.

Susanne Nies –  Manager ds Strategii i Komunikacji w European Network of Transmission System Operators for Electricity  (ENTSO-E)

Charlotte Wolff-Bye – VP ds. Zrównoważonego Rozwoju w Equinor 

Matthias Buck – Zastępca Dyrektora w Agora Energiewende

Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Moderator: Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii

Prezentacja Susanne Nies (ENTSO-E)
12.40 - 13.00
Wyniki dla COP24 - podsumowanie konferencji

Janusz Reiter - Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były Ambasador RP w Niemczech i USA, były envoy ds. zmian klimatu 

 

13.00 - 14.00
Lunch i networking

Naszą konferencję rozpoczął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Michał Kurtyka, pełniący także funkcję pełnomocnika do spraw prezydencji COP24. W swoim przemówieniu poświęcił dużą uwagę opracowaniu zasad wdrożeniowych określonych Porozumienia Paryskiego – tzw. rulebook – jest to jedno z ważniejszych oczekiwań wobec Szczytu klimatycznego w Katowicach. W nadchodzących latach te zasady będą znaczącym impulsem dla bezpieczeństwa energetycznego regulując kwestie prawne, oraz poprzez budowanie wzajemnego zaufania wśród stron porozumienia. „Potrzebujemy tego zbioru zasad (rulebook), aby zaufać sobie nawzajem, aby upewnić się, że wszyscy jesteśmy zgodni w postrzeganiu przyszłości naszej planety” – powiedział minister Kurtyka.

Podczas pierwszego panelu goście dyskutowali na temat politycznych następstw transformacji energetycznej. Uwaga społeczności międzynarodowej jest mocno skupiona na planowanym odstąpieniu od Porozumienia Paryskiego przez Stany Zjednoczone. Po drugiej stronie Atlantyku Unia Europejska, która odegrała kluczową rolę w przyjęciu i ratyfikowaniu Porozumienia Paryskiego, prowadzi przegląd swojej polityki klimatyczno-energetycznej po 2020 r. Zdaniem prezes Forum Energii – Joanny Maćkowiak-Pandery – przyszły rok będzie bardzo ważny ze względu na tworzenie się planów krajowych mających na celu zaproponowanie działań ograniczających oddziaływanie na klimat i środowisko.

W drugim panelu dyskusyjnym goście reprezentujący think-tanki oraz sektor prywatny skupili się na transformacji energetycznej, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw. Spadają koszty produkcji energii ze źródeł odnawialnych, rosną też możliwości ich integracji w systemach energetycznych. Jednocześnie zmiany klimatyczne, w tym powtarzające się długotrwałe okresy suszy, stanowią wyzwanie dla elektrowni konwencjonalnych.

Susanne Nies, dyrektor ds. korporacyjnych w ENTSO-E stwierdziła, że „definicja bezpieczeństwa dostaw ma wiele wymiarów. W tym kontekście należy rozpatrywać między innymi problem ubóstwa energetycznego. Bezpieczeństwo dostaw, zrównoważony rozwój i konkurencyjność nie powinny działać przeciwko sobie. Rozwiązanie stanowią współpraca sektorowa, współpraca regionalna oraz prace badawczo-rozwojowe.”

W trakcie prowadzonych dyskusji ustalono, że pojęcie bezpieczeństwa dostaw należy odnosić nie tylko do fizycznej dostępności surowców energetycznych. Stale rośnie ranga wyzwań związanych z sektorem produkcji energii i jego odpornością na zmiany klimatu.

COP24, Konferencja Stron do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCC), odbywa się co roku z udziałem szefów rządów i ministrów prawie dwustu państw. Tegoroczna konferencja, odbywająca się w Katowicach w dniach 2-14 grudnia, ma na celu zapewnienie pełnej realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego i wytyczenie ścieżki, którą każdy kraj będzie podążał w zakresie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu.

 

Relacja LIVE

Relacja

Partnerzy

Zobacz także

  • COP24 w Katowicach | Instrukcja obsługi

    10.7.2018