Warsztat | eXtremOS | "Ekstremalne zdarzenia" w kontekście elastyczności systemu

17.5.2019

Wydarzenie

Zazwyczaj dyskusje na temat przyszłego kształtu systemu energetycznego toczą się wokół prawdopodobnego rozwoju sytuacji. Pomija to jednak dyskusje na temat takich scenariuszy, które mają ekstremalny charakter i mogą, zarówno dla rynku jak i systemu, okazać się destrukcyjne. W tym kontekście to zdolność systemu do szybkiej reakcji na te zdarzenia, czyli jego elastyczność, decyduje o jego stabilności. Nad istotą elastyczności dyskutować będą uczestnicy międzynarodowego warsztatu eXtremOS 17 maja 2019 roku w Warszawie.

17.5.2019
10:15 - 11:00
Rejestracja i kawa
11:00 - 11:10
Przywitanie

Dr Fabian Joas, Agora Energiewende

11:10 - 11:20
Elastyczność KSE. Główne wyzwania i rekomendacje

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii 

11:20 - 11:35
Wprowadzenie do projektu i cel warsztatu

Dr Christoph Pellinger,  Research Center for Energy Economics

11:35 - 12:30
Identyfikacja i efekty ekstremalnych zdarzeń

Dyskusja

12:30 - 13:10
Lunch i networking
13:10 - 14:30
Identyfikacja i efekty ekstremalnych zdarzeń

Dyskusja

14:30 - 15:15
Ocena ekstremalnych zdarzeń

Dyskusja

15:15 - 15:30
Podsumowanie warsztatu

Dr Fabian Joas, Agora Energiewende

15:30 - 16:00
Kawa i networking

Celem warsztatu jest uwzględnienie wszelkich możliwych ryzyk dla systemu energetycznego, które mogą się pojawić na połączonych rynkach energii. Projekt ma zakończyć się sformułowaniem europejskich rekomendacji dotyczących zwiększenia elastyczności systemu, które wzmocnią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Dyskusja obejmie technologiczne, regulacyjne i społeczne "ekstremalne" aspekty zmian w systemie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, a także innych krajów, takich jak Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia.

W warsztacie, prowadzonym w formule Chatham House, weźmie udział 20 ekspertów z Węgier, Słowacji i Polski reprezentujących administrację publiczną, biznes, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. Warsztat ma zamknięty charakter i lista uczestników jest kompletna. 

Warsztat jest organizowany przez Forum Energii i Agora Energiewende i odbywa się w ramach międzynarodowego badawczego projektu eXtremOS realizowanego przez FfE (Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.).

 

Partnerzy

Zobacz także

  • Elastyczność krajowego systemu elektroenergetycznego | Diagnoza, potencjał, rozwiązania

    12.2.2019