Konferencja | Flex-E | Elastyczność w energetyce

29.3.2017

Wydarzenie

Poprawa elastyczności jest priorytetem i działaniem, które warto podjąć bez względu na decyzje dotyczące miksu energetycznego. Istotne jest spojrzenie na elastyczność z perspektywy całego łańcucha wartości, począwszy od źródeł wytwórczych, poprzez przesył i dystrybucję, rynek energii kończąc na odbiorcach energii, czyli całej stronie popytowej. Tak postrzegana kwestia elastyczności była przedmiotem konferencji Forum Energii, podczas której w międzynarodowym gronie ekspertów zaprezentowano i omawiano rozwiązania wspierające elastyczność w energetyce.

29.3.2017
10.00 - 10.05
Otwarcie - Elastyczność 2.0 - kontekst europejski

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

Joanna Maćkowiak Pandera
10.05 - 10.25
Wyzwania związane z poprawą elastyczności systemu energetycznego w kontekście międzynarodowym

Dr Michał Kurtyka, Ministerstwo Energii

10.25 - 10.45
Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi

Maciej Przybylski, PSE S.A

Maciej Przybylski
10.45 - 11.00
Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym

Andrzej Rubczyński, Forum Energii

Andrzej Rubczyński
11.00 - 12.00
Panel dyskusyjny: Co możemy uzyskać przez poprawę elastyczności systemu energetycznego?

Moderator: Rafał Zasuń, Wysokie Napięcie

Uczestnicy: Monika Morawiecka, Doradca Prezesa Zarządu (PGE), Doc. dr inż. Paweł Skowroński (Politechnika Warszawska), Maciej Przybylski, Ekspert Departamentu Rozwoju Sieci (PSE)

12.00 - 12.20
Przerwa
12.20 - 12.50
Przykład pracy systemu z dużym udziałem zmiennych źródeł OZE - Dania

Margrethe Langhoff Thuesen, DONG Energy

Margrethe Langhoff Thuesen (prezentacja w jęz. angielskim)
12.50 - 13.20
Elastyczność systemu energetycznego, w kontekście zmiany struktury wytwarzania - przykłady międzynarodowe

Dimitri Pescia, Agora Energiewende 

Dimitri Pescia (prezentacja w jęz. angielskim)
13.20 - 13.40
Możliwości wzrostu elastyczności systemu elektroenergetycznego dzięki DSR

Edith Bayer, Associate, Regulatory Assistance Project

Edith Bayer
13.40 - 14.10
Europejska mapa drogowa elastyczności - porównanie wybranych krajów

Izabela Kielichowska, ECOFYS

Izabela Kielichowska (prezentacja w jęz. angielskim)

Relacja LIVE

Partnerzy