Int-E-Grid: spotkanie Platformy ds. elektromobilności

16.6.2020

Wydarzenie

Za nami pierwsze spotkanie polsko-niemieckiej Platformy ds. elektromobilności. W projekcie Int-E-Grid szukamy optymalnych rozwiązań, które pozwolą upowszechniać samochody elektryczne w sposób bezpieczny dla krajowych systemów energetycznych.

16.6.2020
12.00 - 12.10
Otwarcie konferencji

Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

 
12.10 - 12.30
Szanse i wyzwania dla rozwoju elektromobilności w Polsce i w Niemczech

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, Polska

Jochen Flasbarth, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Niemcy

 
12.30 - 13.00
Int-E-Grid: Wprowadzenie do projektu

Elektromobilność z perspektywy miasta - Marcin Korolec, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Integracja elektromobilności w systemie energetycznym - Christian Hochfeld, Agora Verkehrswende

13.00 - 14.30
Dyskusja
  • Wyzwania i możliwości związane z rozwojem pojazdów elektrycznych 
  • Perspektywy współpracy międzynarodowej w dziedzinie e-mobilności 
  • Określenie tematów i formatów przyszłej współpracy
14.30 - 14.45
Podsumowanie, dalsze kroki

Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

 

Pierwsze spotkanie polsko-niemieckiej Platformy ds. elektromobilności miało miejsce 16 czerwca 2020 roku. Około 40 uczestników projektu Int-E-Grid spotkało się na wideokonferencji, aby porozmawiać o perspektywach rozwoju elektromobilności w Polsce i w Niemczech. Dyskusje otworzyli polski minister klimatu Michał Kurtyka oraz sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Środowiska Jochen Flasbarth. Ministrowie podkreślali bliskie stosunki gospodarcze między dwoma krajami, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, oraz fakt, że pokryzysowy pakiet ekonomiczny w Niemczech może przyspieszyć elektryfikację i cyfryzację mobilności.


Prezentacje i dyskusja dotyczyły przede wszystkim najistotniejszych wyzwań i szans dla bezpiecznego rozwoju elektromobilności w obu krajach, a także potencjalnych możliwości współpracy. Omówiono takie tematy, jak: przyjazne dla sieci ładowanie pojazdów elektrycznych (inteligentne ładowanie), rozbudowa sieci elektroenergetycznych i infrastruktury ładowania, planowanie urbanistyczne i ruchowe, opcje działań dla gmin, obsługa pojazdów spalinowych i perspektywa użytkowników dróg.

 

Głównym celem projektu Int-E-Grid jest przyśpieszenie rozwoju i implementacji elektromobilności w Polsce i Niemczech. Poprzez stworzenie dwustronnej platformy z odpowiednimi interesariuszami, projekt wzmacnia dialog i toruje drogę do pokonania istniejących barier dla rozwoju elektromobilności, umożliwiając transfer wiedzy, najlepszych praktyk oraz rozpowszechnianie służących temu rekomendacji politycznych.


Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej dedykowanej programowi Int-E-Grid.

 

Projekt wspierany jest przez European Climate Initaitive.

European Climate Initiative (EUKI) jest instrumentem finansowania projektów przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Republiki Federalnej Niemiec Wdrażanie instrumentu wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Nadrzędnym celem EUKI jest sprzyjanie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej w zakresie klimatu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Opinie umieszczone w tej publikacji należą wyłącznie do autora i mogą nie odzwierciedlać stanowiska BMU i innych partnerów.

Relacja

Partnerzy