Ciepła zmiana | Jak zreformować polski sektor ciepłowniczy?

24.10.2019

Wydarzenie

Jak powinno wyglądać polskie ciepłownictwo w 2030 i 2050 roku? Jak efektywnie włączyć sektor produkcji ciepła w walkę ze smogiem? Te i inne kwestie będą przemiotem dyskusji podczas konferencji "Ciepła zmiana...", która odbędzie się 24 października br. w Warszawie. Forum Energii jest partnerem tego wydarzenia. 
 

24.10.2019
10.30 - 11.00
Kawa
11.00 - 11.05
Powitanie gości
11.05 - 11.20
Gdzie znajduje się sektor ciepłowniczy – diagnoza i wyzwania

Andrzej Rubczyński - dyrektor ds. strategii ciepłownictwa

11.20 - 11.40
Ciepłownicze wehikuły transformacji energetycznej w samorządach – case studies i rozwiązania

Michał Hetmański, Fundacja Instrat i Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Energia Miast 

11.40 - 11.55
Program Ciepłownictwo Powiatowe + case MPEC Chełm

Piotr Woźny, Prezes NFOŚiGW

11.55 - 13.00
Debata ekspercka

Moderator: Robert Tomaszewski, Polityka Insight 

Konferencja jest organizowana w partnerstwie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacją Instrat, Stowarzyszeniem Energia Miast i Polityką Insight. 

Jej celem jest wspólna refleksja nad wizją dla polskiego ciepłownictwa, a w szczególności małych systemów ciepłowniczych. Przedstawimy stan rozwoju sektora i najważniejsze wyzwania. Zaprezentujemy także najciekawsze rozwiązania technologiczne i zarządcze stosowane w ciepłownictwie w wybranych polskich miastach oraz za granicą. Zastanowimy się na ile można wykorzystać je na szerszą skalę.

Udział w konferencji możliwy jest po potwierdzeniu udziału na adres wydarzenia@politykainsight.pl 

Zapraszamy!

Relacja

Zobacz także

 • Czyste ciepło 2030 | Strategia dla ciepłownictwa

  17.4.2019
 • Transformacja ciepłownictwa 2030 | Małe systemy ciepłownicze

  23.11.2017
 • Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce

  24.10.2017
 • Czyste ciepło 2030 | Koszty i korzyści

  20.5.2019