Konferencja | Rola elektryfikacji ciepłownictwa w osiąganiu neutralności klimatycznej sektora

13.5.2021

Wydarzenie

Ciepłownictwo w Polsce wymaga modernizacji. Rośnie presja na poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wymusi technologiczną rewolucję w sektorze – dziś nieefektywnym, opierającym się głównie na spalaniu węgla. Na świecie ciepłownictwo wyraźnie zwraca się ku elektryfikacji, szczególnie szybko rośnie wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania budynków. W Polsce jesteśmy dopiero u progu zainteresowania tą technologią. Jaką rolę na drodze do neutralności klimatycznej może odegrać elektryfikacja ciepłownictwa? Zapraszamy do udziału w konferencji!

>>>OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI<<<

 
 
13.5.2021
12:00 - 12:10
Powitanie widzów

Aleksandra Dziadykiewicz - Communication Manager, Forum Energii

12:10 - 12:15
Wprowadzenie

dr Joanna Maćkowiak-Pandera - Prezes Zarządu, Forum Energii

12:15 - 12:40
Rola elektryfikacji ciepła na drodze do neutralności klimatycznej

Andrzej Rubczyński - Dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii

Prezentacja Czyste cieplo 2050 - A. Rubczynski
12:40 - 13:05
Finasowanie modernizacji ciepłownictwa

Paweł Wróbel - Gate Brussels

Prezentacja Finasowanie modernizacji ciepłownictwa - P. Wrobel
13:05 - 13:25
Elektryfikacja ciepła z perspektywy systemu elektroenergetycznego

Karol Wawrzyniak - Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Prezentacja Elektryfikacja ciepła z perspektywy systemu elektroenergetycznego - K. Wawrzyniak
13:25 - 14:25
Debata: Transformacja ciepłownictwa – priorytety i ograniczenia

Andrzej Kaźmierski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Paweł Lachman - Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Małgorzata Mika-Bryska - Dyrektor ds. regulacji Veolia 

Bogusław Regulski - Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Piotr Sprzączak - Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Moderator: Andrzej Rubczyński - Forum Energii

14:25 - 14:30
Zakończenie konferencji

Aleksandra Dziadykiewicz - Forum Energii

 

Relacja LIVE

Partnerzy

Zobacz także

  • Elektryfikacja ciepłownictwa w Polsce | Droga do czystego ciepła

    26.1.2021
  • Czyste ciepło 2030 | Strategia dla ciepłownictwa

    17.4.2019