Panel ekspertów | Jak "zazielenić" polskie ciepłownictwo?

12.5.2020

Wydarzenie

W 2019 roku w strategii Czyste ciepło 2030 wskazaliśmy cztery scenariusze ograniczania emisji CO2 w ciepłownictwie. Jeden z nich przewidywał jego całkowitą dekarbonizację do 2050 roku. Wówczas jednak nie przedstawiliśmy w szczegółach technologii, które mogą nam pomóc osiągnąć ten cel. Podczas panelu ekspertów przedstawimy te, które będą odgrywały najistotniejszą rolę w najbliższej dekadzie i umożliwią nam osiągniecie nawet 40% OZE w ciepłownictwie w 2030 r. Wspólnie z Instytutem Energetyki Odnawialnej przeanalizowaliśmy ich koszty, zastosowanie i specyfikę. Nie zignorowaliśmy stanu zasobów naturalnych w Polsce, regulacji oraz megatrendów. Wszystko to opisaliśmy w raporcie "Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie. Technologie, które zmienią rzeczywistość".

 

12.5.2020
12.45 - 13.00
Logowanie uczestników do spotkania w Zoom
13.00 - 13.05
Wstęp i wprowadzenie do panelu

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii

13.05 - 13.25
Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie. Technologie, które zmienią rzeczywistość – prezentacja najważniejszych wniosków z raportu

Marcin Ścigan, kierownik projektu OZE, Forum Energii
 

 
OZE w ciepłownictwie - prezentacja
13.25 - 13.35
40% OZE w ciepłownictwie – najważniejsze obszary do zmiany

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

13.35 - 14.25
Dyskusja ze wszystkimi uczestnikami panelu

Moderatorka: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

14.25 - 14.30
Podsumowanie

Podczas panelu w formule spotkania online, chcemy przedyskutować z ekspertami z administracji publicznej i biznesu niezbędne działania by zrealizować tą ambitną wizję. Zależy nam na również na zwiększeniu roli dekarbonizacji ciepłownictwa w rozwoju gospodarczym naszego kraju. Dlatego też chcielibyśmy wspólnie przeanalizować możliwości zwiększenia krajowych zdolności produkcyjnych urządzeń OZE oraz potencjalne rekomendacje dla decydentów. Do udziału w panelu zaprosiliśmy około 15 ekspertek i ekspertów.

Uczestnictwo w panelu ekspertów jest możliwe wyłącznie za zaproszeniem i nie jest prowadzona otwarta rejestracja. Spotkania odbywają się zgodnie z regułami Chatham House, aby ułatwić gościom swobodną wymianę opinii.

Reguła chatham house oznacza, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji, ale bez możliwości ujawniania danych osobowych oraz afiliacji zarówno mówców, jak i pozostałych uczestników. 

Kontakt: Klaudia Wojciechowska - klaudia.wojciechowska@forum-energii.eu

Zobacz także

  • Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie

    13.5.2020
  • Ciepłownictwo w Polsce | Edycja 2019

    16.12.2019