Panel ekspertów | Neutralny klimatycznie system ciepłowniczy na przykładzie Warszawy

22.2.2022

Wydarzenie

Sektor ciepłowniczy musi się modernizować. Tylko czyste ciepło, pochodzące z bezemisyjnych źródeł energii, będzie akceptowane do ogrzewania budynków w przyszłości. Rynek ciepła będzie się kurczył w wyniku przyspieszenia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej istniejących budynków. Jak zatem przedsiębiorstwa ciepłownicze powinny się wpisać w te ogólne trendy? Jakie technologie wybrać, aby utrzymać się na rynku? Jak realizować cel neutralności klimatycznej i uniknąć błędnych decyzji inwestycyjnych?
 

22.2.2022

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy podczas panelu eksperckiego. Spotkanie było połączone z przedstawieniem wyników analizy opracowanej przez Politechnikę Warszawską oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii, która opisuje koncepcję osiągnięcia neutralności klimatycznej w warszawskim systemie ciepłowniczym.

Panele ekspertów organizowane przez Forum Energii odbywają się w formule chatham house. W spotkaniu wzięło udział około 30 ekspertek i ekspertów. 

Zobacz także

  • Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości | Nowy model biznesowy

    16.9.2021
  • Ciepłownictwo - zapomniany sektor energii

    21.2.2022