Panel ekspertów | Fit for 55: jak UE zamierza osiągnąć zwiększone cele redukcyjne

30.6.2021

Wydarzenie

Już w połowie lipca Komisja Europejska przedstawi jeden z największych pakietów legislacyjnych, Fit for 55. Jego celem będzie skierowanie UE na ścieżkę szybszego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, tak by Unia w 2030 r. mogła osiągnąć przyjęty cel 55-procentowej redukcji.

Czeka nas rewizja szeregu ważnych aktów prawnych. Istotnym elementem tej dyskusji będzie reforma Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Rozważane jest wprowadzenie opłat za emisje z budynków i transportu.

30.6.2021

Podczas dyskusji wspólnie z gronem ekspertów reprezentujących różne instytucje i różne środowiska dyskutowaliśmy o tym, jakie są najważniejsze dla Polski elementy pakietu Fit for 55, jak zmieni się system handlu emisjami w UE. Forum Energii zaprezentowało także własną propozycję wprowadzenia mechanizmu wyceny kosztu emisji w budynkach i transporcie (CATM). Gościem specjalnym wydarzenia był Diederik Samsom, Szef Gabinetu wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa.

Uczestnictwo w panelu ekspertów jest możliwe wyłącznie za zaproszeniem i nie jest prowadzona otwarta rejestracja. Spotkania odbywają się zgodnie z regułami Chatham House, aby ułatwić gościom swobodną wymianę opinii.

Reguła chatham house oznacza, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji, ale bez możliwości ujawniania danych osobowych oraz afiliacji zarówno mówców, jak i pozostałych uczestników.

Zobacz także

  • Ile ważą emisje CO2 w budynkach i transporcie? Unijne plany i polska racja stanu

    2.7.2021