Panel ekspertów | Międzynarodowe strategie ciepłownictwa | Wnioski dla Polski

11.6.2018

Wydarzenie

Forum Energii prowadzi projekt „Czyste ciepło”, którego celem jest wypracowanie propozycji kierunków działań oraz rozwiązań technicznych zaopatrzenia w ciepło w Polsce. Będą one ukierunkowane na poprawę jakości powietrza i transformacji sektora ciepłowniczego. Panel ekspertów zorganizowany 11 czerwca 2017 roku jest elementem projektu i posłużył przedyskutowaniu strategii sektora w różnych krajach. 

11.6.2018
12.00 - 12.05
Wstęp

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii   

12.05 - 12.15
Wyzwania w sektorze ciepłownictwa

Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste powietrze” 

Piotr Woźny
12.20 - 12.50
Cele dla ciepłownictwa i narzędzia ich wdrażania w Niemczech w ujęciu długoterminowym (2030/2050)

Peter Frank, Zastępca Dyrektora Wykonawczego, Agora Energiewende

Peter Frank (prezentacja w jęz. angielskim)
12.55 - 13.20
Cele dla ciepłownictwa i narzędzia ich wdrażania w Danii w ujęciu długoterminowym (2030/2050)

Ole Odgaard, Duńska Agencja Energii

Ole Odgaard (prezentacja w jęz. angielskim)
13.25 - 13.50
Działania innowacyjne w sektorze ciepłowniczym w Danii

Lars Gullev, Dyrektor Wykonawczy VEKS, były przewodniczący DBDH

Lars Gullev (prezentacja w jęz. angielskim)
13.55 - 14.20
Cele dla ciepłownictwa i narzędzia ich wdrażania na Litwie w ujęciu długoterminowym (2030/2050)

Valdas Lukosevicius, Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Ciepłownictwa 

Valdas Lukosevicius (prezentacja w jęz. angielskim)
14.20 - 15.00
Lunch i networking
15.00 - 15.20
Transformacja polskiego sektora ciepłowniczego – wyzwania i szanse

Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii

Andrzej Rubczyński (prezentacja w jęz. angielskim) Bogusław Regulski (prezentacja w jęz. angielskim)
15.20 - 16.00
Rekomendacje dla Polski - dyskusja
16.00 - 16.10
Podsumowanie

Panel ekspertów poświęcony był długoterminowym celom i strategiom zasilania w ciepło. Prelegenci z Danii, Litwy, Niemiec oraz Polski przedstawili przyjęte w swoich państwach strategie i plany działań dla ciepłownictwa. Rozmawialiśmy o tym, jakie czynniki  należy uwzględnić przy planowaniu transformacji ciepłownictwa oraz jak zdefiniować kluczowe wyzwania i metody osiągania celów.

Podczas moderowanej dyskusji zastanawialiśmy się, jak przedstawione dobre praktyki mogą zostać wykorzystane w modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło w Polsce.

Mamy świadomość, że przy podejmowaniu decyzji strategicznych każdy kraj kieruje się innymi przesłankami. Nie jest możliwe proste, bezpośrednie przeniesienie na nasz grunt rozwiązań, które okazały się skuteczne w innych państwach. Tym niemniej uważamy, że ekspercka debata o rozwiązaniach i doświadczeniach z zagranicy jest niezbędna do tego, aby opracować dobry zestaw propozycji działań, które unowocześnią sektor ciepłowniczy i jednocześnie przyczynią się do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Panel ekspertów został organizowany we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Duńską Izbą Ciepłowniczą (Danish Board of District Heating). 

Projekt Forum Energii „Czyste Ciepło” jest wspierany przez Europejską Inicjatywę na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI).

Partnerzy

Zobacz także

  • Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce

    24.10.2017
  • Transformacja ciepłownictwa 2030 | Małe systemy ciepłownicze

    23.11.2017