Panel ekspertów | Morska energetyka wiatrowa - perspektywy rozwoju offshore w Polsce

29.11.2018

Wydarzenie

Jaki jest potencjał rozwoju offshore w Polsce? Jakie koszty są z tym związane? W jaki sposób skutecznie włączyć morską energetykę wiatrową do polskiego systemu energetycznego? Podczas panelu ekspertów 29 listopada br. Forum Energii oraz zaproszeni eksperci wspólnie poszukiwali odpowiedzi na te i inne pytania. 

29.11.2018
12.30 -
Lunch i networking
13.00 - 13.10
Wstęp i wprowadzenie do panelu

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii   

13.10 - 13.20
Energetyka morska w Polityce Energetycznej Państwa i kolejne kroki

Przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii (tbc)

13.20 - 13.35
Energetyka morska – z wiatrem, czy pod wiatr?

Dr Jan Rączka, Forum Energii

13.35 - 13.50
Integracja farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym

Przedstawiciel PSE S.A. (tbc)

13.50 - 14.20
Rozwój energetyki wiatrowej z perspektywy organizacji branżowych – wstęp do dyskusji

Dominik Gajewski - Ekspert, Konfederacja Lewiatan

Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu PSEW

Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu FNEZ

Mariusz Witoński – Prezes Zarządu PTMEW (tbc)

Moderacja: Paweł Smoleń, Forum Energii

14.20 - 15.30
Co zrobić, żeby energetyka morska zaczęła się w Polsce rozwijać?

Moderacja: Paweł Smoleń, Forum Energii

15.30 - 16.00
Kawa i networking

Morska energetyka wiatrowa rozwija się w Unii Europejskiej bardzo szybko, stając się ważnym i coraz tańszym źródłem czystej energii. Pod koniec 2017 r. w 92 morskich farmach wiatrowych państw europejskich było zainstalowanych 15,8 GW mocy. Polska stoi przed szansą rozwinięcia tego sektora, co przyniesie jej korzyści energetyczne, ekologiczne i gospodarcze. Jaki jest potencjał rozwoju offshore w Polsce? Jakie koszty są z tym związane? W jaki sposób skutecznie włączyć morską energetykę wiatrową do polskiego systemu energetycznego?

Dzięki panelowi ekspertów udało nam się przedyskutować potencjał rozwoju, określić bariery i szanse integracji tego źródła w Krajowym Systemie Energetycznym i kolejne kroki.

Partnerzy