Panel ekspertów | Pakiet zimowy | Raport z postępu prac i stan negocjacji

28.2.2018

Wydarzenie

Limity emisji CO2 dla mechanizmów mocy, zarządzanie regionalnymi rynkami energii elektrycznej, koordynacja planowania systemu oraz dalsze zmiany funkcjonowania rynku energii elektrycznej - te i inne tematy podjęto podczas  panelu ekspertów 28 lutego 2018 roku. W spotkaniu uczestniczył Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor odpowiedzialny za rynek wewnętrzny
w DG Energy Komisji Europejskiej.

 

28.2.2018
13.00 - 13.05
Wstęp

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii

13.05 - 13.25
Pakiet zimowy: co z niego wynika dla Polski?

Klaus-Dieter Borchardt, Director, DG Energy Directorate B, Internal

Energy Market

13.25 - 13.40
Pakiet zimowy. Stan spraw i kolejne kroki w 2018 roku

Waldemar Łagoda, Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki w Ministerstwie Energii

13.40 - 14.30
Dyskusja
14.30 - 15.00
Szanse i wyzwania: zarządzanie ryzykiem, governance i adekwatność zasobów

Edith Bayer, Senior Associate, Regulatory Assistance Project

Edith Bayer
15.00 - 16.00
Dyskusja

Ostateczny kształt pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” będzie zależał od wyników zeszłorocznych i kontynuowanych w bieżącym roku negocjacji. Ustawodawstwo dotyczące wewnętrznego rynku energii i gotowości na ryzyko było szczególnie istotne dla Polski.

Odnosząc się do debat prowadzonych na poziomie europejskim Forum Energii wspiera głównie dyskusję na temat konsekwencji dla polskiego systemu energetycznego.

Kluczowe jest zarządzanie bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej i temu tematowi Forum Energii  poświęciło część spotkania przedstawiając wnioski, które zostaną zawarte w kolejnej publikacji.

Celem spotkania była ponadto dyskusja o najważniejszych elementach pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" i kolejnych etapach negocjacji.

Panel ekspertów był prowadzony zgodnie z zasadami chatham house, stąd nie przytaczamy wypowiedzi jego uczestników.

Relacja LIVE

Relacja

Partnerzy