Panel ekspertów | Kontrakty OZE jako metoda ograniczania kosztów (PPA)

3.3.2022

Wydarzenie

Przemysł w Polsce mierzy się z rosnącymi cenami energii i przyśpieszającą dekarbonizacją. Potrzebne są pilne programy, które będą mądrze wspierać przemysł w pokonaniu licznych wyzwań. Redukowanie emisji jest jednym z nich. Rosnący poziom ambicji klimatycznych nie wynika tylko z regulacji środowiskowych, wprost przeciwnie jest efektem rosnącej presji społeczeństwa i oczekiwań klientów. Jak spowodować, żeby działania na rzecz ochrony klimatu i zwiększania udziału OZE wspierały jednocześnie poprawę efektywności kosztowej przedsiębiorstw? Jednym z takich rozwiązań są kontrakty długoterminowe OZE tzw. PPA.

3.3.2022

Forum Energii, przy wsparciu Aurora Energy Research opracowuje raport o tym jak przemysł może skorzystać na umowach typu cPPA – kupując energię bezpośrednio od wytwórców zielonej energii po konkurencyjnych cenach. W raporcie analizujemy też przeszkody, jakie stoją przed rozwojem tego typu kontraktów i pokazujemy, jak znoszenie barier wpłynie na podaż i popyt cPPA do roku 2030.

Podczas panelu eksperckiego zaprezentowaliśmy wstępne wyniki raportu i zaprosiliśmy gości do dyskusji o oczekiwaniach przemysłu i inwestorów OZE w kontekście roli cPPA w dekarbonizacji polskiej gospodarki. Wyniki tej dyskusji chcemy uwzględnić w ostatecznej wersji raportu, który zostanie opublikowany w wkrótce. 

Panele ekspertów organizowane przez Forum Energii odbywają się w formule chatham house. W spotkaniu wzięło udział około 20 ekspertek i ekspertów.