Panel ekspertów | Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości. Nowy model biznesowy

7.6.2021

Wydarzenie

Obecny model biznesowy w ciepłownictwie systemowym wyczerpuje się. Słabo wspiera transformację sektora, nie daje bodźców do zmian i jednocześnie promuje technologiczne i organizacyjne status quo. Ciepłownictwo w Polsce, szczególnie w małych miastach, nie przetrwa bez fundamentalnych zmian zarówno po stronie technicznej jak i operacyjnej. Sektor od dawna sygnalizuje potrzebę odejścia od obecnego sposobu taryfowania, ale w tej kwestii niewiele się zadziało. Ratowanie bieżącej płynności przedsiębiorstw odsuwa na dalszy plan dyskusję o konieczności zmian technologicznych i dekarbonizacji.


 

7.6.2021
12:00 - 12:10
Przywitanie i wstęp do spotkania

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Zarządu, Forum Energii

12:10 - 12:30
Koncepcja nowego modelu biznesowego przedsiębiorstw ciepłowniczych

Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii

12:30 - 12:40
Komentarz
12:40 - 14:00
Dyskusja ze wszystkimi uczestnikami panelu

Usankcjonowany bieżącą legislacją model ciepłownictwa nagradza ilość sprzedanej energii. Przedsiębiorstwa ciepłownicze maksymalizują zysk poprzez zwiększanie sprzedaży energii cieplnej i mocy zamówionej. Ale im większa sprzedaż, tym wyższa emisja zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych. Tymczasem odbiorca chce zużywać jak najmniej energii i płacić jak najniższe rachunki, jest zainteresowany inwestycjami w efektywność energetyczną. Występuje zatem konflikt pomiędzy celami biznesowymi przedsiębiorstwa a celami społecznymi i środowiskowymi.

Potrzebujemy nowego modelu, w którym promowana będzie jakość usług i komfort cieplny gospodarstw domowych. Obecnie efektywność energetyczna jest postrzegana przez ciepłowników jako zagrożenie rozwoju w ich branży. Do tego dochodzą coraz cieplejsze zimy, które skutecznie zmniejszają potrzeby grzewcze. Ale ciepłownictwo systemowe będzie w Polsce potrzebne, jako skuteczna metoda dekarbonizacji budynków. Dlatego trzeba zmienić system wynagradzania przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Panel Ekspertów miał na celu strategiczną dyskusję w odniesieniu do analizy "Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości. Nowy model biznesowy" przygotowanej przez Forum Energii dzięki współpracy z dr. Janem Rączką, Januszem Mazurem i Christianem Schnellem. Omówiliśmy działania, które powinny zostać podjęte w niedalekiej przyszłości, aby uciec od problemu spirali śmierci przedsiębiorstw ciepłowniczych i wpisać się w nurt zmian prowadzących do ograniczenia wpływu ciepłownictwa na klimat i środowisko.

Uczestnictwo w panelu ekspertów jest możliwe wyłącznie za zaproszeniem i nie jest prowadzona otwarta rejestracja. Spotkania odbywają się zgodnie z regułami Chatham House, aby ułatwić gościom swobodną wymianę opinii.

Reguła chatham house oznacza, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji, ale bez możliwości ujawniania danych osobowych oraz afiliacji zarówno mówców, jak i pozostałych uczestników.

Partnerzy