Panel ekspertów | Rynek lokalizacyjny odpowiedzią na wyzwania polskiej energetyki?

18.9.2018

Wydarzenie

Rynek energii znajduje się w fazie dużych zmian. Najważniejszą motywacją do reform jest brak odpowiednich sygnałów cenowych do inwestowania w energetykę oraz brak mechanizmów wynagradzania elastyczności. Czy rynek lokalizacyjny to odpowiedź na wyzwania rynku? O zaletach i wadach rynku rozmawialiśmy podczas panelu ekspertów 18 września 2018 roku. 

18.9.2018
12.30 - 13.00
Lunch i networking
13.00 - 13.10
Wstęp i wprowadzenie do panelu

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii   

13.10 - 13.40
Ceny lokalizacyjne – dotychczasowe doświadczenia

Mike Hogan, Regulatory Assistance Project

Mike Hogan
13.40 - 14.10
Rynek bilansujący i ceny lokalizacyjne w kontekście elastyczności rynku energii

Konrad Purchała, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE S.A.

Konrad Purchała
14.10 - 15.30
Q&A i wymiana opinii

Moderator: Paweł Smoleń, Forum Energii

15.30 - 16.00
Kawa i networking

Niskie ceny energii – dobre dla konsumentów - nie pozwalają na odtwarzanie majątku wytwórczego, co w długiej perspektywie prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. W Unii Europejskiej spodziewany jest intensywny wzrost udziału źródeł odnawialnych do 50% w 2030 r. Bezpieczna praca systemu energetycznego wymaga jednak przebudowy rynku energii. Reforma rynku energii jest nieuchronna i wynika bezpośrednio z pakietu zimowego wpływającego na jego paradygmat.

Podczas panelu ekspertów dyskutowaliśmy nad kierunkami reformy rynku energii i obecnymi międzynarodowymi trendami w tej dyskusji, a w szczególności o zaletach i wadach rynku lokalizacyjnego i implikacjach dla niskoemisyjnej modernizacji energetycznej oraz konsumentów.

Na spotkanie zaprosiliśmy amerykańskiego eksperta Mike Hogana z Regulatory Assistance Project, który podzielił się doświadczeniami z wdrażania rynku lokalizacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Zastanawialiśmy się na ile mogą one wesprzeć reformę rynku energii w Polsce.

Relacja

Partnerzy