Panel ekspertów | Transformacja ciepłownictwa 2030

12.10.2017

Wydarzenie

Ciepłownictwo stoi przed wieloma wyzwaniami – musi sprostać zaostrzającym się normom środowiskowym, odnowić majątek wytwórczy, dostosować się do spadku popytu na usługi ciepłownicze. O tych wyzwaniach oraz konieczności opracowania strategii dla ciepłownictwa rozmawiali uczestnicy panelu ekspertów 12 października 2018 roku.

 

12.10.2017
13.00 - 13.05
Otwarcie i wprowadzenie

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii

13.05 - 13.20
Kierunki transformacji ciepłownictwa w Polsce

Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

13.20 - 13.40
Strategiczne wyzwania dla ciepłownictwa

Andrzej Rubczyński,  Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii

Andrzej Rubczyński
13.40 - 14.10
Transformacja ciepłownictwa 2030 - koncepcje

Dr Jan Rączka i Andrzej Rubczyński, Regulatory Assistance Project

Jan Rączka
14.10 - 15.30
Dyskusja

Moderacja: Paweł Smoleń

15.30 - 16.00
Zakończenie i networking

Podczas panelu Forum Energii przedstawiło dwa opracowania. Pierwsze z nich zawiera diagnozę sytuacji, hipotetyczne scenariusze rozwoju ciepłownictwa, a także wizję dla sektora na rok 2030. Celem tego dokumentu jest przyciągnięcie uwagi decydentów i opinii publicznej do spraw sektora i rozpoczęcie merytorycznej debaty publicznej dotyczącej przyszłości sektora.

Drugie opracowanie przedstawia koncepcję transformacji ciepłownictwa. Analiza wychodzi od „zwymiarowania problemu” czyli określenia ile mocy powinno być wymienione, jakie technologie są dostępne, jakie przyniesie to efekty ekologiczne oraz ile to będzie kosztować. Dalej przedstawiona jest dyskusja nad doborem instrumentów finansowych i źródeł finansowania. Pokazany jest też wpływ na odbiorców ciepła w sektorze gospodarstw domowych.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że nie można już dłużej odkładać głębokiej modernizacji sektora, ponieważ wszystkie źródła wytwórcze (nawet te o mocy 1 MWth) będą musiały znacząco zmniejszyć emisje w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, nie później niż do roku 2030. Ciepłownictwo pilnie potrzebuje kompleksowego, długofalowego planu działania oraz dostępu do źródeł finansowania.

 

Partnerzy

Zobacz także

  • Transformacja ciepłownictwa 2030 | Małe systemy ciepłownicze

    23.11.2017
  • Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce

    24.10.2017