Panel ekspertów | Zielone gazy

18.11.2020

Wydarzenie

Jednym z kluczowych celów Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Nie da się tego osiągnąć bez transformacji energetycznej. Celem spotkania w formule panelu ekspertów była krytyczna dyskusja nt. dalszego rozwoju zielonych gazów, na podstawie założeń do strategii wodorowej Ministerstwa Klimatu oraz raportu Forum Energii, który wkrótce zostanie opublikowany.

18.11.2020
13:00 - 13.05
Przywitanie i wstęp do spotkania

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii 

 
13:05 - 13:25
Prezentacja: wnioski z analizy “Rola wodoru i biometanu w transformacji energetycznej Polski” (tytuł roboczy)

Tobiasz Adamczewski, Szef Programu OZE, Forum Energii 

13:25 - 14:30
Q&A dot. prezentacji oraz moderowana dyskusja na temat przyszłości zielonych gazów w transformacji energetycznej Polski

Dlaczego to jest ważny temat?

Analizując ścieżki transformacji energetycznej Polski widzimy jak istotną rolę mogą pełnić tzw. zielone gazy, czyli wodór i biometan. Zielone gazy będą kluczowe m.in. w sektorze transportu, ciepłownictwa jak również w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego. Wraz z międzynarodową firmą konsultingową Navigant, analizujemy potencjał podaży i popytu na zielone gazy w Polsce i dynamikę ich wdrażania w kontekście ekonomicznym i technicznym. 

Uczestnictwo w panelu ekspertów jest możliwe wyłącznie za zaproszeniem i nie jest prowadzona otwarta rejestracja. Spotkania odbywają się zgodnie z regułami Chatham House, aby ułatwić gościom swobodną wymianę opinii.

Reguła chatham house oznacza, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji, ale bez możliwości ujawniania danych osobowych oraz afiliacji zarówno mówców, jak i pozostałych uczestników.