Panel ekspertów | Sector coupling - Polska energetyka 2050 neutralna klimatycznie

9.6.2020

Wydarzenie

Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. Nie możemy pozostać obojętni na zmiany klimatyczne, a naszym zadaniem jest opracowanie środków, które skutecznie ograniczą emisje i powstrzymają katastrofalne zmiany klimatu. Transport, ciepłownictwo i energetyka jako sektory wpływające na środowisko będą musiały się zmienić. Elektryfikacja ciepłownictwa i transportu w oparciu o źródła niskoemisyjne to ogromna szansa, ale wymagająca poważnej zmiany w myśleniu o transformacji energetycznej.

9.6.2020
12.45 - 13.00
Logowanie uczestników do spotkania w Zoom
13:00 - 13.05
Wstęp i wprowadzenie do panelu

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii  

13.05 - 13.15
Czy sector coupling może być polskim rozwiązaniem dla osiągnięcia celu net-zero?

Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu

13.15 - 15.35
Prezentacja wyników raportu: Polska 2050 neutralna klimatycznie. Elektryfikacja ciepłownictwa i transportu

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii
Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii

 

Polska neutralna klimatycznie 2050 - prezentacja
13.35 - 14.25
Dyskusja ze wszystkimi uczestnikami panelu
14.25 - 14.30
Podsumowanie

Forum Energii zaprasza do dyskusji na temat możliwości ograniczenia emisji z sektorów transportu, energetyki i ciepłownictwa, osiągnięcia celów na rok 2050 oraz sposobów optymalizacji kosztowej. Na podstawie najnowszego raportu i tuż przed jego publikacją postaramy się określić szanse na połączenie tych sektorów i przyjęcie kompleksowego podejścia do transformacji energetycznej. Czy sektor energetyczny w Polsce osiągnie docelowy poziom neutralności klimatycznej i czy do 2050 roku nasz kraj może być wolny od węgla? Jakie są konsekwencje tej decyzji? Mamy nadzieję, że nasz dialog wniesie pozytywny wkład w dyskusje na temat europejskiego porozumienia w sprawie ochrony klimatu. Do dyskusji na ten temat zaprosiliśmy przedstawicieli administracji państwowej, organizacji branżowych, nauki, biznesu.

Uczestnictwo w panelu ekspertów jest możliwe wyłącznie za zaproszeniem i nie jest prowadzona otwarta rejestracja. Spotkania odbywają się zgodnie z regułami Chatham House, aby ułatwić gościom swobodną wymianę opinii.

Reguła chatham house oznacza, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji, ale bez możliwości ujawniania danych osobowych oraz afiliacji zarówno mówców, jak i pozostałych uczestników. 

Kontakt: Klaudia Wojciechowska - klaudia.wojciechowska@forum-energii.eu.