Webinar | Ochrona powietrza w planowaniu miast

25.3.2021

Wydarzenie

Tematem seminarium są urbanistyczne aspekty ochrony powietrza. Rozmawialiśmy, o tym które elementy zagospodarowania wpływają na jakość powietrza, w szczególności przyjrzeliśmy się tzw. źródłom „niskiej emisji”. Następnie omówiliśmy w jaki sposób można poprawiać jakość powietrza w mieście, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, ograniczenia w ruchu pojazdów czy stosowaniu zieleni miejskiej. Seminarium zakończył przegląd możliwych narzędzi i wdrożeń oraz sesja pytań i odpowiedzi. Webinarium poprowadził Łukasz Pancewicz – urbanista, nauczyciel akademicki na Wydziale Politechniki Gdańskiej, razem z Moniką Arczyńską i zespołem współtworzy biuro A2P2, które zajmuje się rozwiązywaniem złożonych miejskich problemów.

25.3.2021

Relacja LIVE

Zobacz także

  • LeadAIR 2.0 | Pomagamy miastom pokonać smog

    29.9.2020