Konferencja | Polska energetyka 2050 | 4 scenariusze | Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki decyzji

22.9.2017

Wydarzenie

22 września 2017 roku zorganizowaliśmy konferencję poświęconą przyszłości polskiego miksu energetycznego. Chcieliśmy tym samym rozpocząć publiczną debatę o wadach i zaletach wyboru różnych źródeł energii. 

 

22.9.2017
10.00 - 10.05
Otwarcie

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii

10.05 - 10.25
Wyzwania polskiej polityki energetycznej

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

10.25 - 11.00
Polska energetyka – 4 scenariusze. Przedstawienie wyników analizy

Andrzej Rubczyński,  Forum Energii

Andrzej Rubczyński
11.00 - 12.30
Jaki miks energetyczny dla Polski? Dyskusja panelowa

Moderator: Rafał Zasuń, WYSOKIE NAPIĘCIE

Uczestnicy: Andrzej Kaźmierski - Ministerstwo Energii, Daria Kulczycka - Konfederacja Lewiatan, Monika Morawiecka - PGE SA., Marcin Lewenstein - KIC INNO ENERGY 

12.30 - 12.45
Przerwa
12.45 - 13.05
Koszty wytwarzania energii w zmieniającym się otoczeniu technologicznym

Dr Maciej Bukowski - WISE Europa

Maciej Bukowski
13.05 - 13.25
Transformacja energetyczna - wyzwania stojące przed sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi

dr Karol Wawrzyniak - Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Karol Wawrzyniak
13.25 - 13.45
Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające modernizację elektroenergetyki

Paweł Wojtarkowski - Ramboll Polska

Paweł Wojtarkowski

Podczas konferencji udostępniliśmy najnowszy raport Forum Energii "Polska energetyka 2050. 4 scenariusze". Przeanalizowaliśmy w nim potencjalne ścieżki rozwoju sektora różniące się udziałem źródeł wytwórczych - od dominacji elektrowni węglowych, poprzez scenariusze zdywersyfikowane z udziałem m.in. energetyki jądrowej, kończąc na dominacji źródeł odnawialnych. Przebadaliśmy skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wszystkich przyjętych scenariuszy. Pomogli nam eksperci sektora, instytucje, organizacje i renomowane firmy. Jesteśmy przekonani, iż wyniki naszych wspólnych prac mogą być przydatne w ogólnokrajowej debacie na temat przyszłości polskiej energetyki.

Celem naszej konferencji była prezentacja raportu, ale przede wszystkim wymiana opinii ekspertów na temat wizji długoterminowego rozwoju polskiej energetyki. Konferencja zgromadziła około stu uczestników w siedzibie Politechniki Warszawskiej.

Relacja LIVE

Partnerzy