Panel ekspertów | Jak dać impuls do nowych inwestycji – doświadczenia Polski i Wielkiej Brytanii z rynkiem mocy

26.5.2021

Wydarzenie

Rynek mocy w kształcie, jaki znamy właśnie się kończy. Od 1 lipca 2025 r. nie będzie mógł już wspierać mocy węglowych. Wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 zmiany w energetyce przyśpieszają i potrzebujemy dyskusji: jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw w perspektywie 2030 r., jak wypełnić lukę po węglu oraz jak efektywnie kosztowo redukować emisje. W tym kontekście ważne jest pytanie, czy rynek mocy ma jeszcze sens, jakie są alternatywy lub jak go zmienić, aby spełnił swoją funkcję. Polski system energetyczny potrzebuje przede wszystkim nowych mocy, niskoemisyjnych źródeł, DSR, magazynów oraz źródeł odnawialnych.

 

26.5.2021
12:00 - 12:05
Przywitanie i wstęp do spotkania

Aleksandra Dziadykiewicz, Forum Energii

12:05 - 12:40
Doświadczenia z brytyjskiego rynku mocy i wnioski dla Polski

Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

12:40 - 14:00
Komentarze i dyskusja

Podczas dyskusji, wspólnie z gronem ekspertów reprezentujących różne instytucje i różne środowiska zastanawialiśmy się, czy rynek mocy może wspierać dekarbonizację elektroenergetyki, jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii poprzez rynek mocy oraz jak zachęcić firmy do inwestycji w nowe zasoby. Punktem wyjścia były doświadczenia wynikające z funkcjonowania brytyjskiego rynku mocy oraz lekcja, jaka płynie z niego dla Polski.  

Uczestnictwo w panelu ekspertów jest możliwe wyłącznie za zaproszeniem i nie jest prowadzona otwarta rejestracja. Spotkania odbywają się zgodnie z regułami Chatham House, aby ułatwić gościom swobodną wymianę opinii.

Reguła chatham house oznacza, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji, ale bez możliwości ujawniania danych osobowych oraz afiliacji zarówno mówców, jak i pozostałych uczestników.

Zobacz także

  • Rynek mocy w Wielkiej Brytanii | Doświadczenia ważne dla Polski

    6.4.2015
  • Rynek mocy do przeglądu | Analiza wyników trzech aukcji

    22.10.2019