Konferencja | Czyste ciepło 2030 | Strategia dla ciepłownictwa

17.4.2019

Wydarzenie

Nie trzeba już nikogo w Polsce przekonywać, że poprawa jakości powietrza jest priorytetem i ogromnym wyzwaniem. Jak sprawić, żeby jakość powietrza zaczęła się poprawiać, a społeczeństwo zaakceptowało zmianę? 17 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja "Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa", podczas której Forum Energii wraz z partnerami przedstawiło koncepcję transformacji sektora zaopatrzenia w ciepło.  

17.4.2019
09.30 - 10.00
Kawa i networking
10.00 - 10.15
Otwarcie i wprowadzenie

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
Bogusław Regulski, Wiceprezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

10.15 - 10.30
Priorytety Rządu RP w zakresie zaopatrzenia w ciepło i jakości powietrza

Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze"

Prezentacja Piotra Woźnego
10.30 - 10.50
Miejsce ciepłownictwa w polityce energetyczno-klimatycznej UE

Łukasz Koliński - Kierownik Wydziału, Unit A4 – Economic Analysis and Financial Instruments, DG ENERGY, Komisja Europejska 

10.50 - 11.10
Pokonać smog - strategia dla ciepłownictwa 2030

Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii

Prezentacja Andrzeja Rubczyńskiego
11.10 - 11.25
Perspektywa lokalna – czego potrzebuje miasto w walce ze smogiem

Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca

Prezentacja Antoniego Szlagora
11.25 - 11.45
Przerwa kawowa
11.45 - 12.45
Debata 1: Jak przekonać społeczeństwo do koniecznych zmian w ciepłownictwie?

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy
Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Jakub Sokołowski, Instytut Badań Strukturalnych
Moderator: Agnieszka Łakoma

12.45 - 13.45
Debata 2: Kierunki przemian w ciepłownictwie - w co i jak inwestować?

Małgorzata Mika-Bryska, Dyrektor ds. regulacji, Veolia Energia Polska
Bogusław Regulski, Wiceprezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A
Tomasz Świetlicki, Dyrektor Departmentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii
Moderator: Rafał Zasuń

13.45 - 14.15
Dyskusja
14.15 - 14.30
Podsumowanie

Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii

Przez ostatnie 8 miesięcy Forum Energii wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Badań Strukturalnych pracowały nad strategią eliminacji zanieczyszczeń powietrza z ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Smog niszczy zdrowie, generuje koszty, pogarsza jakość życia i dewastuje wizerunek Polski na świecie. 

Podczas konferencji omówiliśmy wyniki analiz korzyści i kosztów związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce. Pokazaliśmy, w jaki sposób możemy obniżyć koszty zdrowotne smogu, jednocześnie modernizując systemy ciepłownicze. W jaki sposób rozwiązać problem gospodarstw ogrzewanych indywidualnie paliwami niskiej jakości?

Podczas konferencji podjęliśmy próbę połączenia naszej perspektywy rozwoju sektora z priorytetami Rządu dla ciepłownictwa oraz strategiami europejskimi. Do udziału zaprosiliśmy również przedstawiciela z Komisji Europejskiej. Zależy nam, żeby technologiczne i środowiskowe aspekty strategii umieścić w kontekście społecznym i wspólnie zastanowić się, jak przekonać społeczeństwo do koniecznych zmian w ciepłownictwie.

W konferencji udział wzięło ok. 130 uczestników reprezentujących administrację publiczną (szczebla centralnego i samorządowego), biznes oraz organizacje pozarządowe i media. Zapis konferencji online jest dostępny w całości na kanale youtube Forum Energii.

Uczestników konferencji oraz osoby, które śledziły transmisję online zapraszamy do wypłenienia krótkiej ankiety ewaluacyjnej.  

Najczęściej zadawane pytania

 

Relacja LIVE

Relacja

Partnerzy

Zobacz także

 • Czyste ciepło 2030 | Strategia dla ciepłownictwa

  17.4.2019
 • Dobre praktyki ciepłownicze z Danii i Niemiec. Wnioski dla Polski

  23.1.2019
 • Transformacja ciepłownictwa 2030 | Małe systemy ciepłownicze

  23.11.2017
 • Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce

  24.10.2017