Warsztat | W poszukiwaniu przyszłego modelu taryfowania dystrybucji w Polsce

20.11.2019

Wydarzenie

Pakiet regulacji "Czysta energia..." to zapowiedź ważnych zmian na rynku energii. Jedną z nich jest nowa rola operatorów systemów dystrybucyjnych. W związku z tym, Forum Energii zaprasza na warsztaty na temat przyszłego modelu taryfowania dystrybucji, które odbędą się 20 listopada br. w Warszawie. 
 

20.11.2019
13.00 - 13.30
Rejestracja, lunch i networking
13.30 - 13.45
Wprowadzenie do warsztatu

dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii

13.45 - 14.25
Cleaner, smarter, cheaper – Poland’s future network tariff design – założenia raportu

Andreas Jahn, Regulatory Assistance Project
dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii

14.25 - 16.00
Dyskusja
16.00 - 16.30
Kawa i networking

Polski rynek energii elektrycznej czekają duże zmiany związane z decentralizacją, digitalizacją i dekarbonizacją. Ich zapowiedzią są nowe, obowiązujące już regulacje unijnego pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Jednym z najszybciej przeobrażających się obszarów będą systemy dystrybucyjne i rola operatorów. To właśnie operatorzy systemów dystrybucyjnych będą musieli poradzić sobie z rosnącą generacją źródeł zmiennych, z coraz większą – i wzmacnianą – rolą prosumentów, z elektryfikacją transportu. Za tym wszystkim będą musiały podążać odpowiednie inwestycje infrastrukturalne. To wszystko jednak kosztuje, co przy rosnących cenach energii, ale także konieczności ich uwolnienia dla gospodarstw domowych, może być dużym wyzwaniem.

Dlatego uważamy, że jest to najlepszy moment, żeby zająć się tematem taryf dystrybucyjnych w Polsce. Forum Energii wraz z Regulatory Assistance Project przygotowuje publikację pt. Cleaner, smarter, cheaper – Poland’s future network tariff design, która będzie określała, na jakich zasadach powinien opierać się przyszły system taryfowania, by nadążać za rewolucyjnymi zmianami na rynku
i nowymi przepisami.

Licząc na Państwa głos chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji podczas warsztatów, które poprowadzi dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii oraz Andreas Jahn, ekspert Regulatory Assistance Project. Warsztaty odbędą się w środę, 20 listopada br. w Warszawie (Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, I piętro, sala Science) w godz. 13.30-16.30.

Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu założenia naszego raportu. Sugestie i opinie zgłoszone podczas spotkania weźmiemy pod uwagę opracowując jego ostateczną treść. Swój udział w warsztatach potwierdził już dyrektor Adam Dobrowolski z Urzędu Regulacji Energetyki.

Warsztaty odbędą się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem.

Chęć udziału w warsztacie należy zgłaszać u Klaudii Wojciechowskiej (klaudia.wojciechowska@forum-energii.eu).

Pliki do pobrania

Partnerzy

Zobacz także

  • Małymi krokami do wielkich zmian | Wpływ pakietu "Czysta energia..." na energetykę

    12.9.2019